Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohustused ehitustööde läbiviimisel

Ehitustöödega alustamisel paigaldab ehitise omanik nähtavale kohale kogu ehitamise ajaks informatsioonitahvli , mis sisaldab järgmisi andmeid:

  1. ehitusobjekt
  2. peatöövõtja
  3. ehitustööde alguse ja lõppemise aeg
  4. omanikujärelevalve tegija

Väikeehitise, üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone, riigisaladuseks tunnistatud teavet sisaldava ehitise, riigikaitselise ehitise või ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise ehitamisel ei ole informatsioonitahvli paigaldamine vajalik!

Viimati muudetud 09.06.2021