Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kontaktid

Detailplaneeringute teenistuse üldised kontaktid

Detailplaneeringute menetluslikud küsimused (N: mis seis on dokumentidega, menetlusega jms.) piirkonniti:

Detailplaneeringute sisuküsimused (N: mida ja kuhu võib ehitada koostamisel olevate planeeringute alal, mida kavandatakse jms.) piirkonniti, arhitektide kontaktid, vt ka piirkondi kaardilt https://gis.tallinn.ee/keskusmis/:

Projekteerimistingimustega seotud küsimused kehtestatud detailplaneeringu olemasolul, arhitektide kontaktid, vt ka piirkondi kaardilt https://gis.tallinn.ee/keskusmis/

Ehitusprojektidega (ehitusluba, ehitusteatis, kasutusluba jms) seotud küsimused: tel. 640 4459 

Kõik ehitusosakonna kontaktid

Viimati muudetud 23.09.2022