Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kontaktid ja teenused

Detailplaneeringud

Detailplaneeringute algatamine - detailplaneeringute algatamise taotlejate nõustamine,  detailplaneeringute algatamise taotluste vastuvõtmine ja menetlemine. 

Ettepaneku algatada detailplaneeringu koostamine võib teha igaüks, esitades ametile vormikohase ettepaneku paberil või Tallinna planeeringute registri kaudu digitaalselt allkirjastatuna. 

Detailplaneeringute teenistuse üldised kontaktid

Detailplaneeringute menetluslikud küsimused (N: mis seis on dokumentidega, menetlusega jms.) piirkonniti:

Detailplaneeringute sisuküsimused (N: mida ja kuhu võib ehitada koostamisel olevate planeeringute alal, mida kavandatakse jms.) piirkonniti, arhitektide kontaktid, vt ka piirkondi kaardilt https://gis.tallinn.ee/keskusmis/:


Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste taotlemine - taotluste vastuvõtmine, menetlemine ja väljastamine.

Projekteerimistingimusi võib taotleda igaüks, esitades ametile vormikohase taotluse ja sellega seonduvad dokumendid elektrooniliselt ehitisregistri  kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need ametile ning amet kannab andmed ehitisregistrisse.  

Amet avalikustab väljastatud projekteerimistingimused muuhulgas Tallinna planeeringute registri ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registri TPR-i kaudu. Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda samuti ehitisregistris.

Projekteerimistingimustega seotud küsimused kehtestatud detailplaneeringu olemasolul,
arhitektide kontaktid, vt ka piirkondi kaardilt https://gis.tallinn.ee/keskusmis/


Ehitusprojektid

Ehitusprojektidega (ehitusluba, ehitusteatis, kasutusluba jms) seotud küsimused saab esitada vastavalt teemale või menetlusele ehitusosakonna spetsialistidele.

Spetsialistide tööpiirkonnad

 Kõik ehitusosakonna kontaktid


Kontaktid kaardil

Tallinna Linnaplaneerimise ameti ja Ruumiloome Kompetentsikeskuse ametnike kontaktid kaardil. Kaardilt näed kõiki aadressi menetlustega seotud teenistujaid või valides erinevaid kihte näed, kelle pole pöörduda konkreetse kooskõlastuse jaoks. 

Kaardilt kontakti leidmiseks:
  1. sisesta aadress
  2. kliki objektil

Viimati muudetud 10.10.2023