Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Korterelamu ja mitteelamu kasutusluba

Korterelamu ja mitteelamu kasutusluba

Kasutusloa taotlemine korterelamu või mitteelamu püstitamisel. Mitteelamu alla kuulub näiteks büroohoone või korteritega büroohoone ning laohoone. 

 • Kasutusloa taotlemine käib ehitisregistri kaudu.
 • Veebilehel on välja toodud võimalik nimekiri dokumentidest, mis on vaja kasutusloa taotlusele lisada. Esitada tuleb asjakohased dokumendid ehk kui gaasi hoones ei ole, siis gaasidokumente ei esitata. 
Ehitusprojektid
 • ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon (töö-või põhiprojektid sh eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud;
 • muudatusprojekt, tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud (vt "Nõuded ehitusprojektile")
Ehitusdokumendid
 • ehitusprojekti ekspertiis, kui ehitusseadustiku § 14 ja määruse „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ kohaselt oli kohustus enne ehitamise alustamist teha ehitamise aluseks olnud ehitusprojektile ekspertiis;
 • ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud vastutavate isikute poolt;
 • tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud; 
 • tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud; 
 • ehitise mahamärkimise akt, mis peab olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;
 • ehitusjärgne kontrollmõõdistus, mis peab olema esitatud PDF vormingus ning olema geodeedi poolt allkirjastatud ja tuleb geodeedil registreerida ka Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi;
 • fotod; kõikidest fassaadidest;
 • vajalikud hooldusjuhendid;
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsem info Päästeameti kodulehel);
 • ehitusjäätmete liigiti käitlemist puudutav dokumentatsioon (vt täpsemalt ehitusjäätmete veebilehelt);
 • Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv ja laadida üles tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusteatise puhul riigilõivu tasuda ei ole vaja. Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot, mitteelamu puhul 60 eurot. Vaata täpsemat infot riigilõivu tasumisest ja kontonumbreid
 • Sõltuvalt objektist võib olla vaja täiendavate ehitusdokumentide esitamine.
Auditid, seadistused, protokollid
 • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
 • gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
 • ventilatsiooni mõõteprotokoll;
 • mürataseme mõõdistusprotokoll;
 • valgustuse mõõteprotokoll;
 • küttesüsteemi katseprotokoll;
 • vee- ja kanalisatsiooni katsetamise protokollid;
 • lifti audit;
 • vajadusel lisaks mõõdistusi, protokolle jne

Edukaks taotlemiseks on oluline esitada dokumendid seaduses nõutud kujul. Vaata ehitamise dokumenteerimise juhiseid

Dokumentide üles laadimine ehitisregistrisse 

Ehitisregistrisse üleslaadimisel tuleb dokumendid esitada vastavalt ehitisregistri juhenditele.

 • Kõik ehitamise aluseks olevad ehitusprojektid tuleb sisestada plokki „Ehitusprojekt“.
 • Plokki „Taotluse lisadokumendid“ tuleb sisestada ehitamist kajastavad dokumendid.
Kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendi leiad ehitisregistrist. (Vaata juhistest peatükki "Taotlustele ja teatistele kaardiandmete ja dokumentide lisamine" ning "kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendit".)

Viimati muudetud 29.06.2023