Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linnaplaneerimise viis põhimõtet

Linnaplaneerimise viis põhimõtet

Tallinn 2035 arengustrateegias oleme kirjeldanud linna tulevikuvisiooni, sealhulgas ka põhimõtteid, millest lähtume kaasaegse linnaruumi planeerimisel:

15-minuti linn - arendame tasakaalustatult teenuseid ja mitmekesiseid elamispindu 

Tallinn on paljukeskuseline linn, kus enamusele elanikest on igapäevategevused ja -teenused 15 minuti jalgsikäigu kaugusel. Tallinnas on suuremaid ja väiksemaid keskusi, mis on kujunenud olulisteks igapäevasuhtluse paikadeks – neid iseloomustab kvaliteetne avalik ruum, tegevusvõimaluste ja inimeste rohkus. Suurematesse keskustesse on koondunud elukohad, töökohad ja teenused. Need on ühtlasi väravad kiiresse ühistranspordi võrku. Kaubanduskeskuste arendamisel peetakse silmas, et need oleksid hea avaliku ruumiga alad, mis ühendavad, mitte ei tükelda jalgsi liikumise teekondi. Loe veel sõbraliku linnaruumi strateegia põhimõtetest ja  tänavalt algava kodu strateegia põhimõtetest. 
 

Kohaneme kliimamuutustega ja leevendame nende mõju 

Tallinna linna planeeritakse süsinikuneutraalsust silmas pidades. Liikuvus toimib mittefossiilsetel kütustel. Hooned on ressursisäästlikud ning neis kasutatakse kliimaneutraalset energiat. Tootmises kasutatakse puhast energiat. Tallinn kohaneb kliimamuutuste ja äärmuslike ilmastikunähtustega, kasutades looduspõhiseid lahendusi, muutes kliimakindlamaks nii hooneid kui ka taristut. Kliimaneutraalsust käsitletakse valdkondade-ülese teemana, mida täpsustatakse säästva energiamajanduse ja kliima arengudokumendis. Loe veel rohepöördest.  


Kavandame kvaliteetset ruumilist keskkonda ning inimmõõtmelist ja ligipääsetavat avalikku ruumi

Linnaruumi kujundamisel lähtutakse inimeste heaolust ja kasutusmugavusest. Inimmõõtmeline ruum suudab pakkuda kvaliteetsemat avalikku ruumi, mis omakorda soodustab jalgsi ja jalgrattaga liikumist ning muudab väljas viibimise meeldivaks.
Terviklikele ja ligipääsetavatele teekondadele aitab kaasa see, et tänavad, kõnniteed, ühissõidukite peatused ja rattateede põhivõrk on kõigile kogu elukaare jooksul igal ajal ligipääsetavad. Ligipääsetav tähendab seda, et taristut, eriti tänavaid ja ühistransporti, saavad iseseisvalt kasutada kõik inimesed – ka ratastooli, juhtkoera ja lapsekäruga liikujad. Kõik ühissõidukid, ühissõidukite peatused ja sõlmpunktid on ligipääsetavad ka lapsevankri ja ratastooliga liikujatele. Loe veel tänavalt algava kodu strateegia põhimõtetest. 
 

Arendusmahtude kavandamisel lähtume ühistranspordivõrgu kvaliteedist

Ühissõidukiga sõit ei võta aega rohkem kui keskmiselt pool tundi, linnakeskuse ja teiste keskuste vahel tavaliselt mitte rohkem kui 20 minutit. Suurem osa linnaregiooni elu- ja töökohti on hea ühistranspordi teenindusalas, kus peatus on kuni 400 meetri kaugusel ja ühissõiduk ei lase end kaua oodata.  Loe veel sellest, kuidas terve Tallinn liigub


Eelisarendame säästvaid liikumisviise

Ühenduste rajamisel arvestatakse esmajärjekorras sellega, kas on võimalik tagada läbipääs säästlike liikumisviisidega. Liikuvussüsteemi muudab tõhusaks ja kasutajasõbralikuks erinevate liikumisviiside koostoime: see, kui mugavalt saab ühe liikumisvahendi teise vastu vahetada. Loe veel liikuvusest

Tallinn 2035 strateegia arengusihtidega saad tutvuda arengustrateegia lehel.

Viimati muudetud 24.01.2024