Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Maaüksuste piirid

Vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määruse nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ § 21 võib topo-geodeetilise plaani koostamisel kasutada vaid maakatastris registreeritud katastriüksuste piire. Digitaalsete katastripiiride tellimiseks tuleb pöörduda Maa-ameti maakatastri osakonna poole

 

Tallinna maainfosüsteemi kaardil on krundid kujutatud  MicroStation V8 versioonis linnaosade kaupa L-EST97 koordinaatsüsteemis.

Kaardi legend:

krundipiiride värvid (sulgudes MicroStation V8 värvi nr):

 • roheline (2) - mõõdistatud piiriettepanek,
 • punane (3) - mõõdistatud maaregistri tunnuse saanud krunt,
 • helesinine (7) - kinnistusraamatusse kantud mõõdistatud krunt,
 • tumesinine (1) - kinnistusraamatusse kantud plaanimaterjali alusel moodustatud krunt,
 • hall punktiir (144) - kinnistusraamatusse kantud kaardimaterjali alusel moodustatud krunt,
 • rohekaspruun (116) - vene ajal mõõdistatud nn senine maakasutus, punktiir - sellistes piirides kehtetu,
 • oran˛ (6) - vana veneaegse plaani alusel maaregistri tunnuse saanud krunt,
 • valge (0) - lõpetatud (arhiveeritud) krunt,
 • tumerohelised (138) punktiirjoonega piirid - kunagi suvalises koordinaatsüsteemis mõõdistatud ning plaani alusel katastrisse kantavad, digimise teel kaardile kantud krundid. Osad punktiirjooned on roosad (101), need on täpsustatud kujuga.

 

Krundi sees olevad numbrid tähendavad järgmist:

 • helesinine väike number (18. kiht) - krundi aadressnumber,
 • punane kolme (nelja) kohaline number (17. kiht) - krundi katastritunnuse viimane osa (näit. 049 või 4981),
 • suurem roosa number (19. kiht) - kinnisturegistri number,
 • väike kollane number ei tähenda midagi, see on süsteemi sisene tunnus.

Failid (ca 1-4Mb) on linnaosade kaupa, v.a. Nõmmel

Failid seisuga 18.10.2021 (uuenevad u kolme kuu tagant)

Viimati muudetud 18.10.2021