Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Maaüksuste piirid

Maaüksuste piirid

Vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määruse nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ § 21 võib topo-geodeetilise plaani koostamisel kasutada vaid maakatastris registreeritud katastriüksuste piire. Digitaalsed ja maakatastris registreeritud katastriüksuste piirid võib allalaadimiseks leida Maa-ameti kodulehelt. 

Tallinna maainfosüsteemi kaardid on linnaosade kaupa MicroStation V8 versioonis failidena. Failides olevad piirid on L-EST97 koordinaatsüsteemis. Tallinna maainfosüsteemis kasutusel olevad piirid on informatiivsed ja peamiselt menetluses olevate maakorraldustoimingute jälgimiseks.

Kaardi legend:

krundipiiride värvid (sulgudes MicroStation V8 värvi nr):

 • roheline (2) - mõõdistatud piiriettepanek,
 • punane (3) - mõõdistatud maaregistri tunnuse saanud krunt,
 • helesinine (7) - kinnistusraamatusse kantud mõõdistatud krunt,
 • tumesinine (1) - kinnistusraamatusse kantud plaanimaterjali alusel moodustatud krunt,
 • hall punktiir (144) - kinnistusraamatusse kantud kaardimaterjali alusel moodustatud krunt,
 • rohekaspruun (116) - vene ajal mõõdistatud nn senine maakasutus, punktiir - sellistes piirides kehtetu,
 • oranž (6) - vana veneaegse plaani alusel maaregistri tunnuse saanud krunt,
 • valge (0) - lõpetatud (arhiveeritud) krunt,
 • tumerohelised (138) punktiirjoonega piirid - kunagi suvalises koordinaatsüsteemis mõõdistatud ning plaani alusel katastrisse kantavad, digimise teel kaardile kantud krundid. Osad punktiirjooned on roosad (101), need on täpsustatud kujuga krundid.

Krundi sees olevad numbrid tähendavad järgmist:

 • helesinine väike number (18. kiht) - krundi aadressnumber,
 • punane kolme (nelja) kohaline number (17. kiht) - krundi katastritunnuse viimane osa (näit. 049 või 4981),
 • suurem roosa number (19. kiht) - kinnisturegistri number,
 • väike kollane number ei oma tähendust, see on süsteemi sisene tähistus.

Failid (ca 1-4Mb) on linnaosade kaupa.

Failid seisuga 15.05.2023 

Viimati muudetud 21.02.2024