Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Masinliides

TPR süsteem omab teenust planeeringuandmete masinloetaval kättesaadavaks tegemiseks. Tegemist on ühetaolise päringuteenusega, kus huvitatud väline süsteem esitab päringu sisendstruktuuris näidatud parameetrite alusel ja TPR süsteem vastab päringuparameetreid rahuldavate planeeringute loendiga.

TPR-i masinliides vastab standardile:
Web Service. Protokoll: SOAP 1.1. WSDL stiil: document/literal.

TPR-i masinliidese aadressid:
https://tpr.tallinn.ee/Service.svc?singlewsdl - WSDL elementide loendid.
https://tpr.tallinn.ee/Service.svc/public - SoapUI vms. lahendus tagastab tulemuse, kui päring tehakse selle aadressi vastu.

Täiendav info: Väline_süsteem_ja_TPR_ver1.3.docx

 

Viimati muudetud 10.11.2016