Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Miljööalade üldinfo ja kujunemine

Miljööalade üldinfo ja kujunemine

 

Koidu tn. .jpg


Tallinna linn väärtustab erinevate ajalooliste ja kultuuriliste eripäradega elamupiirkondi, mis rikastavad meie linnaruumi, loovad mitmekesisust ja hoiavad üleval ajaloomälu.

Avaliku huvi eesmärke silmas pidades, määratletakse ja kaitstakse kohaliku omavalitsuse poolt määratletud kultuuripärandit ennekõike Planeerimisseaduse alusel kehtestatud planeeringutega. 

Eesmärk on säilitada miljööväärtusega alade terviklik keskkond oma ajalooliselt väljakujunenud planeerimisstruktuuri, hoonestusviisi, ühtse omanäolise arhitektuuri ja haljastuse tõttu. Piirangute seadmine on oluline kultuuriväärtusliku pärandi hoidmiseks ja arenguvõimaluste määramiseks ning alade kvaliteetse elukeskkonna tagamiseks, takistamata arengut ja ehitustegevust ning säilitades mitmekesise ja paljutähendusliku linnaruumi. Miljööalade piiride ja objektide määratlemisel on olnud kaasatud erinevad valdkonna spetsialistid, kaitse- ja kasutustingimused on koostatud rahvusvaheliste põhimõtete, dokumentide ja heade tavade alusel.

Miljööväärtuslike alade kujunemine Tallinnas 

Alates 2001. aastast on Tallinna linna üldplaneeringuga määratud kaheksa miljööväärtusliku piirkonda: Kalamaja, Pelgulinn, Kadriorg,  Kassisaba (koos Kelmiküla ja Uue-Maailmaga), Rotermanni kvartal (miljööala 2001-2009), Nõmme, Süda-Tatari ja Veerenni-Herne-Magasini tänavate piirkonnad. 

2004. aastal määrati Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu raames miljööväärtusliku elamualana ka Laevastiku tänava kvartal Paljassaares. 

Eesti eluasemevaldkonna arengukavas 2008–2013 (Vabariigi Valitsus 17.01.2008 korraldus nr 35)  üheks eesmärgiks oli seatud eluasemepiirkondade mitmekesisus ning tasakaalustatud säästev areng. Selle meetmeteks oli ette nähtud eluasemekeskkonna kvaliteedi parandamine, korterelamupiirkondade korrastamine ja linnaliste piirkondade arendamine, sh miljööväärtuslike alade väärtustamine.

2009. aastal lisandus Kesklinna teemaplaneeringuga veel 4 miljööala: Kitseküla, Raua, Torupilli ja Uue-Maailma ning täpsustati ka teiste kesklinna miljööalade kaitse- ja kasutustingimusi. Samal aastal kehtestati Pirita linnaosa üldplaneering, millega lisandus 2 miljööala: Merivälja ja Maarjamäe. 2010. aastal kehtestatud Lasnamäe linnaosa elamualade üldplaneeringuga lisandus Sikupilli miljööala ning 2016. aastal kehtestatud Kristiine linnaosa üldplaneeringuga Lille ja Järve miljööalad.

Hetkel on töös Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering, millega täpsustatakse Pelgulinna, Kelmiküla ja Kalamaja miljööalade piire ning lisanduvad Kopli-Niidi, Sirbi ja Pelguranna miljööalad. 2021 kehtestati ja võeti vastu Nõmme linnaosa üldplaneering, millega täpsustati Nõmme miljööalade piire ja sätestati vastavad kaitse- ja kasutustingimused. 

Kõik Tallinna miljööväärtuslikud hoonestusalad ja väärtuslikud üksikobjektid on nähtavad veebikaardil.  Tutvustused miljööväärtuslike alade kohta leiab üld- ja teemaplaneeringutest. Samuti leiad siit kodulehelt lühitutvustused linnaosade põhiselt, samuti leiad iga ala juurest piirkonna kaardi, kus on näha miljööala piirid ja hoonetele määratud väärtushinnangud.  

Eraldi kategooria moodustavad mälestised, mille puhul reguleerib kaitse- ja kasutustingimusi kaitse korraldamisel, säilitamise tagamisel muinsuskaitseseadus ning mälestistega tegeleb Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond.

Restaureerimistoetuse taotlemise nõuete täpsustamiseks ja juhiste saamiseks palun pöörduda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitseosakonna  toetuste  peaspetsialisti poole. 

Küsi julgelt nõu!

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti  miljööalade spetsialistide poole on võimalik pööruda telefonitsi või e-kirja teel.  Nõustamisi ja konsultatsioone viiakse läbi eelneval kokkuleppel kas vidosilla vahendusel või paikvaatluse raames.  

PIIRKONNAD: Nõmme (Tähe tänavast ida poole jääv osa), Järve, Lille miljööalad
Miljööalade peaspetsialist Anneli Jüristo

PIIRKONNAD: Uus Maailm, Kitseküla, Kassisaba, Veerenni, Kadriorg, Raua, Torupilli,  Süda Tatari miljööalad
Miljööalade peaspetsialist Kristiina Liinak

PIIRKONNAD: Põhja-Tallinn ehk Kelmiküla, Kalamaja, Pelgulinn, Pelgurand, Laevastiku, Sirbi, Kopli liinid, Kopli-Niidi miljööalad
Miljööalade peaspetsialist Erja-Liina Raidma

PIIRKONNAD: Nõmme (Tähe tänavast lääne poole jääv osa), Pirita Kose, Merivälja, Sikupilli (Lasnamäe) miljööalad
Miljööalade peaspetsialist Sabina Kaukis

 

Viimati muudetud 08.01.2024