Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Muinsuskaitse

Muinsuskaitse

20231213_muinsuskaitse_cover.png
Tallinn on rikkaliku ajaloo ja kultuuripärandiga linn. Siin on riigi kaitse all ligi 1000 kinnismälestist ehk hoonet või monumenti või arheoloogilist paika, mis kuuluvad Eesti kultuuripärandi kõige väärtuslikumasse ossa. Lisaks leidub Tallinnas üle 1200 riigi kaitse all oleva kunstiväärtuse. Siit leiad muinsuskaitsega seotud teenused, toetused ja kontaktid Tallinna linnas. 

Tallinna vanalinn

Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kuulub UNESCO Maailmapärandi nimekirja. Vanalinn koosneb keskaegsest linnatuumikust ja seda ümbritsevast muldkindlustuste vööst. Tallinna vanalinnas on hästi säilinud 13. sajandil välja kujunenud tänavavõrk ja kinnistustruktuur ning paljud keskaegsed ehitised, sealhulgas linnamüür koos tornidega. Lisaks on hoonestuses esindatud läbilõige Eesti arhitektuuriajaloost gootikast XXI sajandini. Tallinna vanalinn on ka arheoloogiamälestis mille piirid kattuvad muinsuskaitseala piiridega.

Vanalinna ümber asuvad eeslinnad, kus lisaks miljööaladele paikneb ka hulgaliselt riiklikult tähtsaid mälestisi alustades Kadrioru lossiansamblist ja ajaloolistest suvemõisatest lõpetades meie rikkaliku tööstuspärandi ja XX sajandi arhitektuuri silmapaistvate näidetega, kalmistutest rääkimata.

Abiks ja teadmiseks: 

  • Kultuurimälestiste säilimist ja mitmekesisust Eesti Vabariigis reguleerib muinsuskaitseseadus.  
  • Ülevaate riiklikust muinsuskaitse korraldusest leiate Muinsuskaitseameti kodulehelt.  
  • Kultuurimälestiste register on abiks mälestise ja muinsuskaitsealaga seotud andmete leidmisel, muinsuskaitse pädevustunnistuste seotud andmete leidmisel ning muinsuskaitse eritingimuste ja lubade taotlemisel. 
 

Tallinna Linnaplaneerimise ameti muinsuskaitseosakonna teenused 

Muinsuskaitse-, restaureerimise- ja arheoloogiaalane nõustamine

Muinsuskaitse osakond nõustab mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikku või valdajat  hooldamise, remondi, ehitamise, konserveerimise ja restaureerimise ning arheoloogiaalastes küsimustes, annab juhiseid ning väljastab vajaduse korral hoolduskava.

Oma küsimused võite saata meili teel või helistada, et siis juba leppida spetsialistiga kokku kohtumine kohapeal.

Spetsialistide kontaktid: 

Muinsuskaitse eritingimuste andmine

Kinnismälestise või muinsuskaitsealal asuvale ehitisele ehitusprojekti koostamiseks on vajalikud muinsuskaitse eritingimused. Eritingimused annab Tallinna linnas lähtuvalt Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingust Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond. Rohkem informatsiooni leiate siit

Lubade andmine töödeks kinnismälestistel ja muinsuskaitsealal

Tööde tegemiseks mälestisel, mälestise kaitsevööndis ning muinsuskaitsealal tuleb sõltuvalt olukorrast taotleda muinsuskaitse osakonna luba või teha osakonnale sellekohane teatis. Lihtsamate nö hooldus- ja remonttööde teostamine mälestisel on lubatud ka ilma kooskõlastuseta. Lisainfo ja lubade taotlemine. 

Arheoloogiliste uuringute loa väljastamine

Lisainfo leiad siit

Lubade andmine vallasmälestiste (kunstimälestiste) konserveerimiseks või restaureerimiseks ning säilitustingimuste muutmiseks

Kui kunstimälestis vajab konserveerimist-restaureerimist või on mingil põhjusel vajalik selle ilme muutmine, siis sellisteks töödeks on vajalik muinsuskaitse osakonna luba. Kui on vaja muuta kunstimälestise hoiu- ja säilitamistingimusi, siis selle kohta tuleb esitada osakonnale teatis. 

Lubade andmine välikohvikute, väikeinventari ja välireklaami paigaldamiseks vanalinna või kinnismälestistele

Muinsuskaitsealale ja mälestistele välireklaami paigaldamine tuleb kooskõlastada Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonnaga. Eksponeeritava reklaami sobivust hindab muinsuskaitse osakonna teabekandjate ja linnakujunduslike projektide läbivaatamise komisjon kõikidel juhtudel eraldi. Vaata taotlemise infot. 

Restaureerimistoetuste andmine

Tallinn jagab muinsuskaitse osakonna kaudu toetust Tallinna mälestiste ja muinsuskaitse- või miljööalal asuva ehitiste või miljööväärtusliku üksikobjektide säilitamiseks - nende hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks. Toetust saab küsida ka eelpool nimetatud hoonete restaureerimise tegevuskavade ja projektide koostamiseks ning ajaloomälestistest kalmistute kultuuriväärtuslike hauatähiste ja -piirete restaureerimiseks. Vaata taotlemise infot. 

Operatiivkaartide koostamise juhendamine

Selleks, et olla ootamatutes olukordades valmis kaitsma oma väärtuslikku vara ja hindamatut kultuuripärandit, on oluline vara seisukorda ja hoiutingimusi kriitiliselt hinnata. Kui juhtubki nii, et leiab aset õnnetus, on oluline, et oldaks valmis võimalikult operatiivselt käituma ning vähendama maksimaalselt sellega kaasnevat kahju. 

Operatiivkaardi koostab hoone
omanik ning selles sisalduv teave esitatakse Päästeametile. Loe täpsemalt Muinsuskaitseameti kodulehelt.

Arhiivi pidamine

Muinsuskaitseteemalised ehitusdokumendid asuvad muinsuskaitse osakonna arhiivis Raekoja plats 12telefon 640 4724 või e-post [email protected].

Loe rohkem Tallinna Linnaplaneerimise ameti arhiivist, seal sisalduvatest dokumentidest ning kuidas neile ligi pääseda. 

​​​​​

Küsi julgelt nõu!

Töid kinnismälestisel ja UNESCO maailmapärandi objektiks oleval Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal nõustab, menetleb ja kooskõlastab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond lähtuvalt Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingust. 

Muinsuskaitseosakonna kontaktid

Tallinna Linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond asub aadressil Raekoja plats 12, Tallinn, 10146
e-mail: [email protected]
telefon: 6457 188

Muinsuskaitse osakond vanalinnas Raekoja plats 12


Viimati muudetud 30.01.2024