Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Muinsuskaitse

 

Tallinna vanalinn

Tallinna vanalinna muinsuskaitseala koosneb keskaegsest linnatuumikust ja seda ümbritsevast muldkindlustuste vööst. Tallinna vanalinnas on hästi säilinud 13. sajandil välja kujunenud tänavavõrk ja kinnistustruktuur ning paljud keskaegsed ehitised, sealhulgas linnamüür koos tornidega. Lisaks on hoonestuses esindatud läbilõige Eesti arhitektuuriajaloost gootikast XXI sajandini.

Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevöönd hõlmab ulatuslikku maa-ala, mis ulatub ajalooliste eeslinnade alale ning vaatepunktisesse Pirital, Nõmmel ja Tabasalus. Tallinna vanalinn on ka arheoloogiamälestis, mille piirid kattuvad muinsuskaitseala piiridega. 

Abiks ja teadmiseks: 

 • Kultuurimälestiste säilimist ja mitmekesisust Eesti Vabariigis reguleerib muinsuskaitseseadus.  
 • Ülevaate riiklikust muinsuskaitse korraldusest leiate Muinsuskaitseameti kodulehelt.  
 • Kultuurimälestiste register on abiks mälestise ja muinsuskaitsealaga seotud andmete leidmisel, muinsuskaitse pädevustunnistuste seotud andmete leidmisel ning muinsuskaitse eritingimuste ja lubade taotlemisel. 
 

Tallinna Linnaplaneerimise ameti muinsuskaitseosakonna teenused: 

 • Muinsuskaitse-, restaureerimise- ja arheoloogiaalane nõustamine - muinsuskaitse osakond nõustab mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikku või valdajat mälestise või ehitise hooldamise, remondi, ehitamise, konserveerimise ja restaureerimise ja arheoloogiaalastes küsimustes, annab juhiseid ning väljastab vajaduse korral hoolduskava.  
 • Muinsuskaitseala väikekohvikute, väikeinventari ja välireklaami kooskõlastamine: Taotle välireklaami paigaldamise luba muinsuskaitsealal
 • Uuringute määramine, uuringukavade, teatiste ja uuringu aruannete heaks kiitmine 
 • Tegevuskavade kooskõlastamine, lubade väljastamine, aruannete heaks kiitmine 
 • Muinsuskaitse eritingimuste koostamine 
 • Projekteerimise kooskõlastamine, lubade väljastamine ja aruannete heaks kiitmine 
 • Lubade ja teatiste väljastamine: Kinnismälestise ja muinsuskaitseala kaitsevööndis haljastus-, raie-, kaevetööde ning õue ja piirete ümberkujundamistööde teostamiseks on vaja linnaplaneerimise ameti luba. Vaata taotlemise infot.
 • Muinsuskaitse järelvalve määramine 
 • Restaureerimistoetuste määramine: Vaata toetuse taotlemise infot 
Vallasmälestisega seotud menetlused 

Küsi julgelt nõu!

Töid kinnismälestisel ja Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal nõustab, menetleb ja kooskõlastab Tallinna Linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond.

Muinsuskaitseosakonna kontaktid

Tallinna Linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond asub aadressil Raekoja plats 12, Tallinn, 10146
e-mail: muinsuskaitseosakond@tallinnlv.ee
telefon: 6457 188

Muinsuskaitse osakond vanalinnas Raekoja plats 12

 

 

Viimati muudetud 28.02.2023