Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Muinsuskaitse

Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingu alusel täidab muinsuskaitseseadusest tulenevaid kohustusi Tallinna linnas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond.

Kodanike vastuvõtt toimub eelregistreerimise alusel kodanikule ja ametnikule sobival ajal. Aja kokku leppimiseks palun pöörduge vastava ametniku poole telefoni või e-posti teel. Isikukaitsevahendite kasutamine majas mittetöötavatele inimestele on kohustuslik. Ettevaatusabinõude kasutuselevõtmine on vajalik meie kõigi tervise kaitseks.

Samuti palume kanda isikukaitsevahendeid majas toimuvatel koosolekutel.

Arhiiviteenustega palume pöörduda arhivaari Anne Raua poole e-postil anne.raud@tallinnlv.ee Digiteeritud materjalid väljastatakse vastavalt teenustasule.

Muinsuskaitse osakond asub aadressil Raekoja plats 12 (vt kaart ja maja foto allpool). 

Ametnike vastuvõtt (NB! hetkel vaid eelregistreerimisega)

esmaspäeval 14:00 - 18:00
neljapäeval 9:00 - 12:00

Muinsuskaitse osakonna eesmärgiks on hoida ja teadvustada Tallinna kultuuripärandit, tagada kultuurimälestiste , kultuuriväärtuslike hoonete, arheoloogilise pärandi ja vallasobjektide kaitse ja korrashoid ning väärtustada ajaloolist linnaruumi ja elukeskkonda. Osakond vaatab läbi ja kooskõlastab kultuurimälestiste ja nende kaitsega seotult muinsuskaitse eritingimusi, detailplaneeringuid ja projekte ning jagab sellealast teavet.

Osakonna ülesanneteks on:

  • Tallinnas asuvate kultuuriväärtuslike hoonete, ajalooliste kindlusrajatiste, säilinud originaaldetailide ja –tarindite konserveerimine, projektdokumentatsiooni koostamine, uuringute läbiviimine ning ekspertiiside koostamine;
  • eeslinnade ehitis-, ajaloo- ja arheoloogiamälestiste uuringute ning ekspertiiside koostamine;  
  • Tallinna linnas asuvate vallasmälestiste uurimine, restaureerimine, projektdokumentatsiooni koostamine;
  • restaureerimise toetamine;
  • kultuuripärandit tutvustavate trükiste väljaandmine, näituste korraldamine, infopäevade ja koolituste korraldamine.

Muinsuskaitse osakonna juhataja on Boris Dubovik, Boris.Dubovik@tallinnlv.ee, tel 6457 176. 

Raekoja plats 12

Kontaktandmed

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Registrikood 75023823

Muinsuskaitse osakond

Raekoja plats 12

Tallinn 10146

E-post: muinsuskaitseosakond@tallinnlv.ee

Telefon: 6457 188

 

Viimati muudetud 25.02.2021