Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Muudatusprojektid

Muudatusprojektid

Ehitusprojekti muudatus

  • Kui ehitamise käigus tekib vajadus ehitusprojekti muuta, siis tuleb koostada ehitusprojekti muudatus vastavalt määruse „Nõuded ehitusprojektile“ §-le 12.
  • Ehitusprojekti on võimalik muuta juhul, kui ehitusloale kantud ehitise tehnilised andmed muutuvad maksimaalselt 10–15%.

Ehitusprojekti muudatus peab sisaldama:

Ehitusprojekti muudatus peab sisaldama:
  • tiitellehte
  • lühikest seletuskirja, milles on kirjeldatud, mis ehitusloa (number ja väljaandmise kuupäev) aluseks olnud ehitusprojekti (ehitusprojekti koostaja, nimi ja töö number) muudetakse ja mida on muudetud
  • muudetud jooniseid (esitatakse kehtivate jooniste loetelu), millel on muudatused selgelt tähistatud (nt erineva värvitooni või sümboliga)
Ehitusprojekti muudatus tuleb allkirjastada ehitusprojekti märgitud koostajatel. Kui ehitusprojekti muudatuse koostaja ei ole sama, kes koostas esialgse ehitusprojekti, siis peab muudatuse saatma esialgse ehitusprojekti koostajale arvamuse avaldamiseks. Arvamus tuleb lisada ehitusprojekti muudatuse juurde.

Ehitusprojekti muudatuse dokumendid ja koostööd tõendavad dokumendid, sealhulgas kooskõlastused, arvamused ja nõusolekud, lisab taotleja ehitusdokumentidele kasutusteatise esitamisel või kasutusloa taotlemisel. 

Täpsed nõuded leiad määrusest „Nõuded ehitusprojektile“ § 12.
 

Kuhu muudatusprojekt esitada? 

Muudatusprojekt saada e-kirjaga digiallkirjastatult ehitusosakonna menetlejale vastavalt tööpiirkonnale.
Linnaplaneerimise ameti kooskõlastuse saamiseks võetakse ehitusprojekti muudatus menetlusse vaid taotleja põhjendatud taotluse või linnaplaneerimise ameti vastava nõude alusel.
Lisainfot saab ehitusosakonna menetlejatelt vastavalt piirkonnale.
 

Viimati muudetud 05.01.2024