Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Nõuded Tallinna miljööaladel

Olemasolevate ajalooliste hoonete rekonstrueerimisel kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks on oluline säilitada maksimaalselt algupärast substantsi, taastada hävinud tarindeid ja detaile ning kasutada traditsioonilisi ehitus- ja viimistlusmaterjale. Selleks palume  enne projekteerimist ja ehitamist tutvuda üldiste tingimustega hoonete rekonstrueerimiseks.

Iga miljööväärtusliku hoonestusala täpsemad nõuded on sätestatud vastavates üld- ja teemaplaneeringutes (Tallinna üldplaneering, linnaosade üldplaneeringudTallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine). 

Täpsemate tingimuste osas on alati võimalik konsulteerida miljööalade spetsialistidega.

Omanikel ja projekteerijatel soovitame tutvuda hoonetüübi raamatutega, mis on saadaval hästivarustatud  raamatukauplustes. Soodsa hinnaga brošüürid tutvustavad levinud hoonetüüpide ajalugu, arengut ning annavad nõu hoone säästvaks uuendamiseks. 

"Tallinna maja. Hoonetüübi areng ja säästev uuendamine". Mark Sepp, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. 2013.

"Lenderi maja. Hoonetüübi areng ja säästev uuendamine". Anni Martin, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. 2011.

"Funktsionalistlik maja. Eramu ja väike kortermaja". Monika Eensalu, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. 2013.

"Sõjajärgne individuaalelamu". Mariette Aavik, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. 2014.

Viimati muudetud 12.02.2019