Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Rohefaktor

Rohefaktor

Mis on rohefaktor?

Rohefaktor (green space factor, biotope area factor) on tööriist, mille eesmärgiks on toetada planeeritaval alal kõrgekvaliteedilise rohetaristu kavandamist. Rohefaktori taotlusväärtus aitab tagada, et planeeringualadele nähakse ette mitmekesiseid ökoloogiliselt toimivaid alasid, mis toetavad linnas paremat elukeskkonda. Tööriistana toimib rohefaktor lihtsa excel arvutustabelina, üsna sarnasel kujul on tööriist juba kasutusel mitmetes Euroopa linnades.
Rohefaktori metoodika on Tallinna linna jaoks oluline, kuna võimaldab ellu viia Tallinna kliimakavas 2030 seatud eesmärke ja tegevusi, millega maandada kliimamuutustest tulenevaid riske. Samuti toetada Tallinn 2035 strateegia eesmärkide täitmist. Rohefaktori abil seatakse nõudeid arendusalade ja olemasolevate alade kujundamiseks, et tagada vajalik ökoloogiliselt toimivate alade osakaal.

Metoodika

Tallinna rohefaktori tööriist on arendatud erinevate Euroopa linnade arvutusmudeli ja SEI Tallinn pakutud üldise metoodika põhjal, võttes arvesse Tallinna linnas väljakujunenud põhimõtteid haljastusega seonduva reguleerimisel. Tallinna rohefaktor on planeeritud mitmetasemelisena, esmalt on vajalik rohefaktori taotlusväärtusele vastavus tõendada detailplaneeringus. Mõnevõrra detailsemalt tuleb taotlusväärtuse saavutamiseks vajalikud lahendused esitada ehitusprojekti staadiumis.
Tallinna rohefaktori väljatöötamine viidi läbi neljas etapis vahemikus aprill 2022 - november 2022.


TALLINNA ROHEFAKTORI RAPORT 
ROHEFAKTORI ARVUTUSTABEL