Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Linnaplaneerimimise Ameti arhiiv

Lugupeetud arhiivi külastaja!

Enne arhiivi kohapeale minemist veenduge, kas Teid huvitavad materjalid leiduvad alljärgnevates registrites:

detail- ja üldplaneeringud  tpr.tallinn.ee 

projekteerimistingimused ja ehitusprojektid ehitus.tallinn.ee või riiklik Ehitisregister (EHR) https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

geodeesia mõõdistused Tallinna geomõõdistuste infosüsteem https://geoveeb.tallinn.ee/


Üldandmed:

Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn, arhiiv863@tallinnlv.ee

Töötajad:

Nimi

Ametinimetus

E-mail

Telefon

Tuba

Eva-Riin Joosti

arhivaar

Eva-Riin.Joosti@tallinnlv.ee

6404259

  112

dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja kasutamiseks andmine

Urve Valdoja

arhivaar

Urve.Valdoja@tallinnlv.ee

6404258

  112

dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja kasutamiseks andmine

Carmen Koppel

arhivaar

Carmen.Koppel@tallinnlv.ee

6404258

  112

arhiividokumentidest paljundustööde tegemine, arhiivi korrastamine

Helge Heinsalu

arhivaar

Helge.Heinsalu@tallinnlv.ee

 6404259

 112

dokumentide arhiveerimine, säilitamine ja kasutamiseks andmine

       

 

Vastuvõtuajad:

Ajutiselt vastuvõtuaegu ei toimu.

Arhiivimaterjalide kohta info saamiseks palun saada e-kiri arhiiv863@tallinnlv.ee või avaldus.

Arhiiviteenuste taotlemine ja hinnakiri

 

 

 

 

Viimati muudetud 20.05.2021