Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna planeeringute register

Tallinna planeeringute register (TPR) on avalik veebirakendus Tallinna detailplaneeringute, üldplaneeringute, teemaplaneeringute menetlemiseks ning nende menetlustega seotud teabe esitamiseks.

Tallinna planeeringute register loodi 2005. aastal projekteerimistingimuste, ehitusmääruste, ehitusprojektide, detail-, üld-, ja teemaplaneeringute menetlemiseks ning nimetatud menetlustega seotud teabe esitamiseks.

Enne 2003. aastat menetletud ehitusprojektide, detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste info on kättesaadav TLPA arhiivist.

2015. aasta 1. märtsist võeti kasutusele Tallinna planeeringute registri uus tarkvara ning sellest tulenevalt jagunesid menetlusliigid registri tarkvaraversioonide alusel detail- ja üldplaneeringute register TPR ning ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste menetlemise register (nö vana planeeringute register), mis asub aadressil http://ehitus.tallinn.ee/ .Seal on enne 04. aprilli 2016 toimunud menetluste info, pärast seda toimub ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste menetlus riiklikus ehitisregistris (EHR).

TPR.jpg

Tallinna planeeringute registrisse sisselogimine toimub id-kaardi või mobiil-id  kaudu. Kõigil isikutel on võimalik siseneda registrisse kliendi rollis, registris on asutustel võimalik määrata isikuid, kellel on õigus asutuse töötajana registris määratud rollis (näiteks projekteerija) tegutseda, täpsemat infot selle kohta leiate kasutusjuhendist.

TPR juhendid ja abimaterjalid:

File-pdf-32.pngTPR kasutajajuhend 

File-pdf-32.pngTPR kaardijuhend

File-pdf-32.pngTPR tärk- ja ruumiandmete nõuded ning andmete elektroonilise sisestamise juhend

Videojuhendid:

Korduma kippuvad küsimused (KKK) ja vastused:

 

Täiendavad abimaterjalid:

 Kontaktandmed:

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti töötajate kontaktandmed

Üldised küsimused eri valdkondade osas: teenindus[at]tallinnlv.ee, tel 640 4141, /est/teenindusburoo

Detailplaneeringute menetluslikud küsimused (N: mis seis on dokumentidega, menetlusega jms.) piirkonniti:

Detailplaneeringute sisuküsimused (N: mida ja kuhu võib ehitada koostamisel olevate planeeringute alal, mida kavandatakse jms) piirkonniti, arhitektide kontaktid.

Projekteerimistingimustega seotud küsimused: kontaktid piirkonniti

Ehitusprojektidega (ehitusluba, ehitusteatis, kasutusluba jms), seotud küsimused: tel 640 4459, ehitusosakonna kontaktid

ID kaardi abikeskus: http://id.ee/index.php?id=10583 ja kasutajatugi tel 677 3377, abi[at]id.ee

Ehitisregistri (EHR) tugi: tel 625 6352, 625 6445, ehr[at]mkm.ee

Planeeringute registri (TPR) tehniline tugi (tehnilised probleemid): tprtugi[at]tallinnlv.ee, tel 6 999 556,  TPR juhendid ja infomaterjalid, KKK 

 

Viimati muudetud 14.06.2022