Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna planeeringute register

Tallinna planeeringute register (TPR) on kättesaadav aadressil https://tpr.tallinn.ee

2015. a märtsis võeti kasutusele Tallinna planeeringute registri uus tarkvaraning sellest tulenevalt jagunesid menetlusliigid registri tarkvaraversioonide alusel järgnevalt:

  • detail- ja üldplaneeringud - Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee on kättesaadavad detail- ja üldplaneeringute andmed ning samas toimub ka nimetatud planeeringute menetlemine. Registrisse sisselogimine toimub läbi eesti.ee keskkonna id-kaardi, mobiil-id või pangalingi kaudu. Kõigil isikutel on võimalik siseneda registrisse klient rollis, eesti.ee keskkonnas on asutustel võimalik määrata isikuid, kellel on õigus asutuse töötajana registris määratud rollis (näiteks projekteerija) tegutseda, täpsemat infot selle kohta leiate siit: Asutuse isikutele TPR'i kasutamise õiguste andmine eesti.ee keskkonnas;
  • ehitusprojektd ja projekteerimistingimused - alates 04.04.2016 toimub ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste menetlus riiklikus Ehitisregistris (EHR). Enne 04.04.2016 toimunud menetluste info on kättesaadav http://ehitus.tallinn.ee.

Enne 2005. aastat menetletud ehitusprojektide, detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste info on kättesaadav TLPA arhiivist.

Viimati muudetud 28.03.2018