Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Rattastrateegia 2018-2028

Tallinna tänast rattakasutust iseloomustab hästi asjaolu, et me ei tea selle kohta palju. Erinevad lünklikud andmed näitavad, et ratta osakaal liikumistes on väike, seda kinnitab ka igapäevane tänaval avanev pilt. Tänaval ei hakka üldjuhul silma rattateed, pole märgata massilist igapäevast rattaga liikumist, parkimiskohti ega seetõttu ka parkivaid rattaid.

Rattastrateegia visioon on seda pilti kümne aastaga oluliselt muuta. Selleks on vaja tegeleda rattakasutaja jaoks vajaduste püramiidi vundamendi ladumisega. Suure rattakasutusega linnade kogemuse põhjal on rattakasutaja baasvajadusteks ohutu ja mugava rattateede võrgustiku ning parkimisvõimaluste olemasolu. Kõik ülejäänud vajadused (rattalaenutus, nutilahendused, elektrirattad) on püramiidi tipp, mille saab rajada baasvajaduste vundamendile. Seetõttu keskendub käesolev strateegia rattakasutuse kiirele kasvatamisele, milleks on vaja luua ohutu ja meeldiv rattateede võrgustik ja parkimisvõimalused. Strateegia toob välja ettepanekud, millised lahendused ja lähenemised on rattakasutuse kiireks kasvatamiseks vajalikud. Ettepanekud põhinevad rattarikaste riikide ja linnade pikaajalisel kogemusel ja on kohandatud Tallinna konteksti.

Rattastrateegia on koostanud Tõnis Savi, Raul Kalvo, Mari Jüssi ja Marek Rannala.

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=137134&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

Viimati muudetud 04.11.2021