Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna vanalinna 3D mudeli loomine ja avalikku kasutusse andmine

Tallinna Linnaplaneerimise Amet koostöös teiste linna ametiasutuste ja organisatsioonidega osaleb Euroopa Liidu struktuurifondide infoühiskonna edendamise meetme välisprojekti „Tallinna vanalinna 3D mudeli loomine ja avalikku kasutusse andmine".

 

Projekti eesmärgid

  • Ajakohastada ja detailiseerida Tallinna Ruumiandmete Registri (edaspidi TAR) 3D andmed Tallinna vanalinna muinsuskaitse ala (~121 ha) ja teiste turistide jaoks atraktiivsete alade piires.
  • Luua jätkusuutlik süsteem, mille abil täiustatakse TAR 3D andmeid linna ametiasutustesse laekunud 3D andmeid sisaldavate tööde ning perioodiliselt teostatavate suuremat ala katvate 3D kaardistuste alusel.
  • Kaardistada vanalinna muinsuskaitseala, sealhulgas 360° fotode abil, tuues esile huviobjektid ning luues süsteemi fotolt fotole liikumiseks.
  • Võttes aluseks TAR-i 3D andmed, teemainfo, 360° fotod ning integreerides neid muude andmeallikatega, luua võimalikult suurele hulgale inimestele võimalus tutvuda Tallinna vanalinna ja selle lähiümbrusega interaktiivse 3D rakenduse ning 3D teenuste kaudu.

 

Projekti tegevused

  • Tehnilise lahenduse valik - Analüüsi läbiviimine 3D rakenduse nõuete kirjeldamiseks ning alternatiivsete tehniliste lahenduste võrdlemine. Prototüüprakenduse loomine eesmärgiga testida erinevate andmestike ja rakenduste integreerimise tulemusel loodud Tallinna 3D rakenduse töökindlust.
  • Interaktiivse 3D rakenduse loomine - Analüüs Tallinna 3D rakenduse nõuete kirjeldamiseks. Andmemudelite, lahenduse tehnilise arhitektuuri kirjeldamine ning testandmete kogumine. 3D rakenduse programmeerimine ja testimine testandmetega. Jätkusuutliku süsteemi loomine. Tallinna 3D rakenduse paigaldamine majutuskeskkonda, testimine.
  • 3D ja teemainfo (turism, ettevõtlus, meelelahutus, jne) andmete kogumine ja integreerimine erinevatest allikatest rõhuasetusega Tallinna vanalinna muinsuskaitse alal. 3D andmeid uuendamise käigus toimub aeropildistamine ja laserskaneerimine õhust; fassaadide pildistamine ja laserskaneerimine maapinnalt; maapinna kõrgusmudeli loomine; laserandmete vektoriseerimine luues igast hoonest ja olulisematest rajatistest iseseisvad andmeobjektid;      fassaadi- ja aeropiltide kleepimine vektoriseeritud hoonete ja rajatiste 3D kujudele. Lisaks tehakse 360° fotod tänavatel, platsidel ja hoovides sellise tihedusega, et pildimaterjaliga oleks kaetud kogu vanalinn. Fotodel paiknevate huviobjektide esiletoomine ning fotode linkimine võimaldamaks liikuda ühelt fotolt teisele.

 

Projekti tulemused


Projekti väljundiks on võimalikult suurele hulgale inimestele kastutatav Tallinna 3D rakendus. Ruumiline linn muutub nähtavaks ja vaadeldavaks miljonitele kasutajatele üle maailma. 3D rakendus aitab linnal täita ka 2011 aastal Euroopa kultuuripealinna ülesannet, avades uue dimensiooni kultuuripealinna programmi, sündmuste ja toimumiskohtade eelkommunikeerimisel ja operatiivinformatsiooni jagamisel.


Lisateave

Ave Kargaja
geoinformaatika ja kartograafia osakonna juhataja
tel: 6404390
e-mail: ave.kargaja [ät] tallinnlv.ee

Avasta 3D vanalinn

Rakendus tutvustab Sulle Tallinna vanalinna uuel ja huvitaval moel. Vaata imelisi ringkäike ja panoraamfotosid ning avasta erilisi paiku kõikjal vanalinnas.

Üle vanalinna on tehtud 100 panoraamfotot, mida on võimalik vaadata siit.

Viimati muudetud 07.02.2017