Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tänavaprojektide avalikud arutelud

Pressiteade, 22.04.2016

Tänavaprojektide avalikud arutelud olid osalejaterohked.

Kolme olulise tänavaprojekti - Reidi tee, Gonsiori tänava ja Haabersti liiklussõlme eskiislahenduste avalike arutelude vastu oli suur huvi. Tallinna Linnavalitsus tänab kõiki aktiivse osavõtu eest!

Koosolekute käigus välja öeldud asjalikud ettepanekud ning esmastes eskiisides märgatud kitsaskohad arutatakse läbi, et nendega edasise projekteerimise käigus võimalikult palju arvestada. 

Nii suures mahus pole Tallinnas varem tänavate projekteerimisse avalikkust kaasatud. Olulisemate tänavaprojektide puhul plaanib linn seda teha ka edaspidi.

Kõik nimetatud Tallinna linna teeprojektid kuuluvad Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitatud transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kavasse perioodiks 2014-2020 ning on kaasrahastatud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning need on kavas ellu viia hiljemalt aastaks 2020.

Kuni 10. maini oli kõigil huvilistel võimalik täiendavaid ettepanekuid edastada ja võimalikke kitsaskohti välja tuua ka kirjalikult, selleks oli loodud kolm e-posti aadressi: reidi@tallinnlv.ee, gonsiori@tallinnlv.ee ja haaberstiring@tallinnlv.ee. Kõik ettepanekud analüüsitakse projekti töörühma poolt läbi ning nendega arvestatakse edasise projekteerimise käigus võimalikult palju.

 

Laekunud ettepanekud:

Reidi tänav

Haabersti liiklussõlm

Gonsiori tänav

 

Tänavaprojektide avalikustatud eskiislahendused ja toimunud arutelude protokollid:

 

Reidi tänav


Skeem

Joonised


Presentatsioon

Maastiku-arhitektuursed joonised (ftp.kprojekt.ee / kasutaja: pressikas; parool: pressikas123)

Avaliku arutelu salvestus

 

Haabersti liiklussõlm


Skeem

Joonised

Presentatsioon

Avaliku arutelu salvestus

 

Gonsiori tänav 


Skeem

Joonised

Avaliku arutelu salvestus

 

Reidi tänava eskiislahendus (30.06.2016):

 

 

Viimati muudetud 14.06.2017