Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Teenused

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse ülesanded:

  • detailplaneeringute koostamise korraldamine;
  • projekteerimistingimuste menetlemise korraldamine;
  • katastriüksuste jagamise, liitmise, piiride muutmise kooskõlastamine.

Detailplaneeringute algatamise taotluste menetlus - detailplaneeringute algatamise taotlejate nõustamine,  detailplaneeringute algatamise taotluste vastuvõtmine ja menetlemine.

Ettepaneku algatada detailplaneeringu koostamine võib teha igaüks, esitades ametile vormikohase ettepaneku paberil või Tallinna planeeringute registri kaudu digitaalselt allkirjastatuna.

Projekteerimistingimuste menetlus -  projekteerimistingimuste taotluste vastuvõtmine, menetlemine ja väljastamine.

Projekteerimistingimusi võib taotleda igaüks, esitades ametile vormikohase taotluse ja sellega seonduvad dokumendid elektrooniliselt ehitisregistri  kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need ametile ning amet kannab andmed ehitisregistrisse. 

Amet avalikustab väljastatud projekteerimistingimused muuhulgas Tallinna planeeringute registri ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registri TPR-i kaudu. Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda samuti ehitisregistris.

Kontaktid - eelnimetatud teenuste pakkumisega tegelevate ametnike kontaktandmed.

Viimati muudetud 06.12.2021