Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üksikelamu kasutusluba

Üksikelamu kasutusluba

Kasutusloa taotlemine üksikelamu ja seda teenindava hoone püstitamisel.  

 • Kasutusloa taotlemine käib ehitisregistri kaudu.
 • Veebilehel on välja toodud võimalik nimekiri dokumentidest, mis on vaja üksikelamu kasutusloa taotlusele lisada. Esitada tuleb asjakohased dokumendid ehk kui gaasi hoones ei ole, siis gaasidokumente ei esitata.
Ehitusprojektid
 • ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon (töö-või põhiprojektid sh eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud);
 • muudatusprojekt, tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud (vt "Nõuded ehitusprojektile")
Ehitusdokumendid
 • ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
Kui ehitaja ja omanikujärelevalve tegija on omanik ise ja ehitamine toimus enne 01.07.2015, siis ei ole päevikud, kaetud tööde aktid ja koosoleku protokollid nõutavad; 
 • fotod kõikidest fassaadidest; 
 • kasutus- ja hooldusjuhendid
 • tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;
 • tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud; 
 • ehitise mahamärkimise akt;
 • ehitusjärgne mõõdistus, mis peab olema geodeedi poolt allkirjastatud ja tuleb geodeedil registreerida ka Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi;
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsem info Päästeameti kodulehel https://www.rescue.ee/);
 • ehitusjäätmete liigiti käitlemist puudutav dokumentatsioon (vt ka https://www.tallinn.ee/et/keskkond/ehitusjaatmete-taaskasutamine);
 • Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv ja laadida üles tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusteatise puhul riigilõivu tasuda ei ole vaja. Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot, mitteelamu puhul 60 eurot. Vaata täpsemat infot riigilõivu tasumisest ja kontonumbreid
Auditid, seadistused, protokollid
 • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
 • gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
 • ventilatsiooni mõõdistusprotokoll
 • mürataseme mõõdistusprotokoll;
 • küttesüsteemi katseprotokoll;
 • vee- ja kanalisatsiooni survestamise protokollid;

Oluline on esitada dokumendid seaduses nõutud kujul. Vaata ehitamise dokumenteerimise juhiseid

Dokumentide üles laadimine ehitisregistrisse 

Ehitisregistrisse üleslaadimisel tuleb dokumendid esitada vastavalt ehitisregistri juhenditele.

 • Kõik ehitamise aluseks olevad ehitusprojektid tuleb sisestada plokki „Ehitusprojekt“.
 • Plokki „Taotluse lisadokumendid“ tuleb sisestada ehitamist kajastavad dokumendid.
Kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendi leiad ehitisregistrist. (Vaata juhistest peatükki "Taotlustele ja teatistele kaardiandmete ja dokumentide lisamine" ning "kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendit".)

Viimati muudetud 23.04.2024