Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üldandmed ja kontaktid

Üldandmed ja kontaktid

Tallinna Linnaplaneerimise Amet 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eesmärk on tagada Tallinna elanikele hea elukvaliteet ning turvaline ja puhas linnaruum. Amet kavandab Tallinna linna jätkusuutlikku ja harmoonilist arengut, arvestades olemasoleva linnakeskkonda.

Teavet ameti kontaktide, teenuste, riigihangete, töö- ja praktika võimaluste, statistika jm üldandmete kohtal leiad SIIT


Ameti vastuvõtuajad


E        8.15-18.00
T–N 8.15–17.00
R       8.15–16.00
Lõuna 45 minutit on ajavahemikus kella 12.00 kuni 14.00.

  • Kui soovid tulla ametniku vastuvõtule, palun lepi kohtumise aeg temaga telefoni või e-posti teel kokku. Kontaktandmed leiad telefoniraamatust ja tööpiirkonna järgi.
  • Ameti juhataja vastuvõtule eelregistreerimiseks saada e-kiri aadressil [email protected]. Kirjas nimeta pöördumise täpsustavad asjaolud (aadress, teema, kas tegu on poolelioleva menetlusega jne).
  • AJAKIRJANIKULE: palun võta ühendust ameti arendusosakonnaga

Küsi julgelt nõu!

linnaplaneerimise amet: 

Aadress: Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn
 


Detailplaneeringud

Detailplaneeringute algatamine - detailplaneeringute algatamise taotlejate nõustamine,  detailplaneeringute algatamise taotluste vastuvõtmine ja menetlemine. 

Ettepaneku algatada detailplaneeringu koostamine võib teha igaüks, esitades ametile vormikohase ettepaneku paberil või Tallinna planeeringute registri kaudu digitaalselt allkirjastatuna. 

Detailplaneeringute teenistuse üldised kontaktid

Detailplaneeringute menetluslikud küsimused (sh paberdokumentide/planeeringute kaustade üleandmine):

Avalikustamisel olevate detailplaneeringute dokumentidega (kaustadega) saab tutvuda ameti arhiivis tööaegadel (va kella 12.00-12.45).
 

Detailplaneeringute sisuküsimused (N: mida ja kuhu võib ehitada koostamisel olevate planeeringute alal, mida kavandatakse jms.) piirkonniti, arhitektide kontaktid, vt ka piirkondi kaardilt https://gis.tallinn.ee/keskusmis/:


Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste taotlemine - taotluste vastuvõtmine, menetlemine ja väljastamine.

Projekteerimistingimusi võib taotleda igaüks, esitades ametile vormikohase taotluse ja sellega seonduvad dokumendid elektrooniliselt ehitisregistri  kaudu.

Erandjuhul, kui elektrooniliste registrite kaudu dokumentide esitamine ei ole võimalik, esitatakse dokumendid digi- või paberkandjal detailplaneeringute teenistusele. Paberkandjal esitamine on lubatud kui digikandjal esitamine ei ole võimalik.

Paberdokumendid või digitaalsed dokumendid saab esitada vastava piirkonna detailplaneeringute teenistuse vanemspetsialistile, kes sisestab dokumendid registrisse:

Amet avalikustab väljastatud projekteerimistingimused muuhulgas Tallinna planeeringute registri ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registri TPR-i kaudu. Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda samuti ehitisregistris.

Projekteerimistingimustega seotud küsimused kehtestatud detailplaneeringu olemasolul,
arhitektide kontaktid, vt ka piirkondi kaardilt https://gis.tallinn.ee/keskusmis/


Ehitusprojektid

Ehitusprojektidega (ehitusluba, ehitusteatis, kasutusluba jms) seotud küsimused saab esitada vastavalt teemale või menetlusele ehitusosakonna spetsialistidele.

Dokumentide esitamine paberkandjal - erandjuhul, kui elektrooniliste registrite kaudu dokumentide (ehitusloa taotlus, ehitusteatis, kasutusloa taotlus, kasutusteatis, andmete esitamise teatis, ehitamise alustamise teatis) esitamine ei ole võimalik, esitatakse dokumendid digi- või paberkandjal ehitusosakonna menetlejale. Paberkandjal esitamine on lubatud kui digikandjal esitamine ei ole võimalik.

Eskiis ja ehitusprojekti muudatus esitatakse digi- või paberkandjal samuti ehitusosakonna menetlejale Paberkandjal esitamine on lubatud kui digikandjal esitamine ei ole võimalik.

Paberdokumendid või digitaalsed dokumendid saab esitada vastava piirkonna ehitusosakonna menetlejale.

Ehitusosakonna menetleja kontaktid: https://www.tallinn.ee/et/telefoniraamat#tallinna-linnaplaneerimise-amet/ehitusosakond


Tööpiirkonnad: https://gis.tallinn.ee/keskusmis/

Kontaktid kaardil

Tallinna Linnaplaneerimise ameti ja Ruumiloome Kompetentsikeskuse ametnike kontaktid kaardil. Kaardilt näed kõiki aadressi menetlustega seotud teenistujaid, valides erinevaid kihte näed, kelle pole pöörduda kooskõlastuse jaoks. 

Viimati muudetud 02.04.2024