Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Käo Tugikeskuse uue maja ideekonkursi võitja

Tallinna Linnavaraamet koos Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga viis läbi arhitektuurivõistluse Käo Tugikeskuse uue hoone rajamiseks Lasnamäel aadressil Pae 37/Võidujooksu 18.

Arhitektuurivõistluse lähteülesande koostasid Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Strateegiakeskus ja Käo Tugikeskus.

Arhitektuurivõistlusega sooviti luua ka olemasolevale krundile uut hingamist, silmapaistvat arhitektuuri ja hubast keskkonda.

Käo Tugikeskuse Lasnamäe majas osutatakse päeva- ja nädalahoiu teenust ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid täiskasvanutele.

Ühtlasi pakub asutus tuge ka teenusesaajate pereliikmetele, et nad saaksid tööl käia või veidigi puhata.

Praegu töötab tugikeskus endises lasteaiahoones, mida on võimaluste piires kohandatud, kuid vajakajäämisi on nii klientide olme- kui ka personali töötingimustes.

Plaanis on vana, amortiseerunud maja lammutada ja ehitada uus hoone, mis vastab kõigile tänapäevastele tugikeskuse ligipääsetavuse nõuetele.

Arhitektuurivõistlusega sooviti luua ka olemasolevale krundile uut hingamist, silmapaistvat arhitektuuri ja hubast keskkonda.

Käo Tugikeskuse uue maja ideekonkursi võitis OÜ b210. Võidutöö AAS autorid on Aet Ader, Katrin Koov, Nele Šverns, Karin Tõugu, Mari Hunt.  Võitjaga sõlmitakse projekteerimise leping.

Võidutöö AAS:
  • kavandatud hoone on kompaktne ja samas liigendatud, nii et tekivad erineva iseloomuga väikesed siseõued. See toob maja sügavusse ja magamistubadesse loomulikku valgust ning loob rahulikke ja turvalisi väliruume.
  • Ruumide paiknemine ühel korrusel tagab erivajadustega inimestele mugava ligipääsu igast küljest ning rahulik ja naturaalne viimistlus loob koduse õhkkonna.
  • Hoidutud on tupikteedest – kõik liikumised koridorides on ringjad ja nende sopistused lõpevad kas akna või uksega, et inimesel ei tekiks eksimistunnet.
  • Hoone on liigendatud väiksemateks üksusteks, kus paiknevad eluruumid, ühis- ja teraapiaruumid tulevad hoone keskele. Inimestele on tagatud nii privaatsus kui ka võimalus suhtlemiseks.
  • Sise- ja väliruum on ühendatud samal tasandil, nii et elutubadest pääseb õueterrassile ka ratastooliga.
  • Õueala on mitmekesise haljastusega ja liikuma innustav, sinnagi on loodud võimalus sujuvalt liikuda.
  • Olemasolevatele puudele lisaks istutatakse veel väiksemaid viljapuid, põõsaid ja püsikuid, mis pakuvad silmailu ja avastamisrõõmu kevadest sügiseni.
  • Rajatakse ühised peenrad, kus inimesed saavad kasvatada söödavaid vilju ja hoolitseda taimede eest.
  • Kogu kinnistu lõunapoolne osa ja küljed on täielikult autovabad ning kujundatud pargialaks.