Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Uue ERR-i telemaja detailplaneering on kehtestatud

Tallinna linnavalitsus kehtestas Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) uue telemaja detailplaneeringu, millega rajatakse raadiomaja ja uudistemaja vahelisele praegusele parkimisplatsile uus telekompleks.

ERR-i uue hoonega luuakse terviklik raadio-, uudiste- ja telekompleks.

Hoones saavad olema tänapäeva nõuetele vastavad stuudiod jm ruumid, et kõigi ERR üksuste tegevus saaks toimida ühes asukohas. Hoone võimaldab toota ja edastada kvaliteetset programmi, tagada asutuse arendamise võimalused ning optimeerida igapäevaseid hoonete ekspluatatsiooniga seotud kulusid.
Gonsiori tn 27 kinnistult tuuakse üle telemaja funktsioonid.

Detailplaneeringu linnaehitusliku idee alus on 2018.–2019. aastal läbi viidud ideekonkursi võitnud Kadarik Tüür Arhitektid OÜ töö „Roheline lina”.

 - Uus hoone on maa aluse parklaga (kuni 2 maa-alust korrust) ja kuni kuue maapealse korrusega ning sinna kolivad ERR i telestuudiod ja toimetused.

- Uus hoone saab olema 6 korruseline ja mitte kõrgem kui F. R. Kreutzwaldi tn 14 asuv vana raadiomaja.

- Eesmärk on säilitada mälestiseks tunnistatud uue raadiomaja dominantsus.

- Arvestatud on vajadusega tagada piisavad valgustingimused naabruses asuvate hoonete eluruumides.

- Senine raadiomaja ja uudistemaja vaheline galerii asendatakse samas suuruses uuega. Planeeritud ühendusgalerii kujundatakse võimalikult läbipaistva ja õhulise konstruktsiooniga ning ilma maapealsete tugipostideta.

- Sissepääs ERRi uude hoonesse on ette nähtud F. R. Kreutzwaldi tänava poole planeeritud peauksest.

- ERRi igapäevane transport ning ligipääs maa alusesse parklasse hakkab toimuma Gonsiori tänavalt.

- Jalakäijatele senisest ohutumate ja lühemate teekondade loomiseks on planeeritud avalikult kasutatavad kõnniteed F. R. Faehlmanni tänava pikendusena

- Raua põiktänava suunas ja pääs Raua põiktänavalt Gonsiori tänavani.

- Laiendatatakse kõnnitee ala Gonsiori tänava ääres.

Loe ka: https://www.err.ee/1608973103/tallinna-linnavalitsus-kehtestas-err-i-uue-telemaja-detailplaneeringu

Illustratsioon Gonsiori tänavalt: K-Projekt

Uue telemaja konkursi võidutöö foto. Autor/allikas: Kadarik Tüür Arhitektid