Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Välisuksed ja varikatused

Esmapilgul väga halvas seisukorras välisust on enamasti alati võimalik restaureerida. Vanade uste valmistamisel on kasutatud kvaliteetset tihedat ja oksavaba puitu, millist tänasel päeval enamasti enam uste tootmisel ei kasutata, seega on koopiauksele võimalusel alati mõistlik eelistada vana ukse restaureerimist. Kui hoonel on algselt olnud varikatus, siis on oluline ka varikatus korrastada või taastada algupärasel kujul, sest see aitab pikendada välisukse eluiga.

Kui vana ukse on üle vaadanud restauraator ning hinnanud selle seisukorra nii halvaks, et restaureerimine osutub ebamõistlikuks või on algupärane uks hävinud ja asendatud näiteks sobimatu metalluksega, siis tuleb teha algupärasest uksest täpne koopia. 

Köleri 16a enne restaureerimistKöleri 16a pärast restaureerimist .jpg

Köleri tn 16a hoone välisuks enne ja pärast restaureerimist

Kui hoone välisuks on ajalooliselt olnud viimistletud katva värviga, siis on ilusa lõpptulemuse saavutamiseks oluline läbi mõelda ukse värvilahendus. Ukse värvilahendus peab moodustama fassaadiga terviku. Kui hoone korrastamist alustatakse välisuksest ning fassaadi lahendus ei ole veel paigas, siis ukse värvilahenduse kavandamisel tuleks läbi mõelda, millistes toonides värvitakse hiljem fassaad. Algupärase värvilahenduse teada saamiseks on võimalik paljudel juhtudel terava skalpelli abil teha värvisondaažid ning autentse tulemuse saamiseks määrata värvitoonid sondaažist lähtuvalt. Kui uks on plaanis korrastada hoone tervikliku rekonstrueerimise käigus, siis tuleb välisuste joonised koos värvilahendusega lisada ehitusprojekti kooseisu. Kui hoone fassaadi rekonstrueerimist ei kavandata, vaid soovitakse piirduda vaid remondiga (värvimise, puuduvate detailide asendamisega), siis tuleks koostada hoone välisviimistluspass või välisviimistluse projekt, kus on ära toodud kogu fassaadi ja kõigi detailide värviskeem ning valitud täpsed värvitoonide koodid. Vana ukse restaureerimisel saab detailide värvitoonid ära märkida ka ukse fotole. Koopiaukse valmistamisel on vajalik koostada uue ukse joonis. Igal juhul tuleb värvilahendus ja koopiauste joonised kooskõlastada miljööalade spetsialistiga. 

Ajalooliste hoonete uste värvimiseks soovitame kasutada traditsioonilisi linaõlivärve. Linaõlivärviga viimistletud ukse puhul on võimalik edaspidi lihtsama vaevaga teha ka hooldusvärvimist, sest linaõlivärv kulub ühtlasemalt ning seda pole põhjust täies ulatuses enne üle värvimist eemaldada.

Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilased on koostöös Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga mõõdistanud erinevaid  Tallinna uksi, varikatuseid jm detaile. Meie fotokogus on fotod erinevast ajastust detailidest, mille kohta on olemas mõõdistusjooniseid. Joonised asuvad paberkandjal Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitseosakonna arhiivis ja neid saab tasuta kasutada. Skanneeritud mõõdistusjooniseid on võimalik leida siit. 

Informatsiooni välisuste ajaloost, tüpoloogiast ning praktilisi nõuandeid korrastamiseks leiab  "Restaureerimise käsiraamatust" (Muinuskaitseamet). Eraldi on käsitletud välisuksi teemalehel "Välisuks. Ajalugu, parandamine ja värvimine.

Viimati muudetud 09.12.2021