Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Ehitusluba, ehitusteatis

Ehitusloa taotluse (ehitusteatise) vastuvõtmine, läbivaatamine ja ehitusloa väljastamine ehitise püstitamiseks, laiendamiseks, ümberehitamiseks või lammutamiseks juhul kui märkused puuduvad. Teenuse eest tuleb tasuda riigilõivu.

 

 

Ehitusloa taotlused ja ehitusteatised palume esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Teavet ehitisregistri kasutamise kohta leiab ehitisregistri kodulehelt Samast on leitavad ka klienditoe kontaktid.

Kuna ehitusseadustikust tulenevalt võib erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, esitada dokumendid ka muul viisil, palume erandjuhtude puhul esitada kogu dokumentatsioon digikandjal (cd, mälupulk) ning lisada põhjendus, miks ehitisregistrile esitamine konkreetsel juhul ei ole võimalik.