Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Andmekaitse

Andmekaitse

Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest /est/Andmekaitsetingimused.

Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt: 

  • avaliku ülesande täitmisel ("Põhikooli ja gümnaasiumiseadus";kooli põhimäärus, "Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolis väljaarvamise kord"; "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite  ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"; "Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord"; "Kooliraamatukogude töökorralduse alused"; "Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale"; "Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord"; "Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm"; "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord")
  • juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamise seadus),
  • lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud)
  • nõusoleku alusel

Kool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused.

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Strateegiakeskuse digiteenistuse andmekaitsebüroo andmekaitsejuht. Linna andmekaitsejuhiga saab võtta ühendust e-posti aadressil [email protected].

Kooli andmekaitse kontaktisik on Dmitri Mištšenko, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: [email protected]


Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.

Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/.

 Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:

  • vajutate lahtrile „otsing“
  • seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime
  • seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)
  • lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.

Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

Viimati muudetud 21.02.2024