Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Käimasolevad projektid

Projekt “KEAT - Kaitse end ja aita teist”

 • Projekti kestvus: terve õppeaasta jooskul
 • Sihtrühm: 6. klassid
 • Koolikoordinaator: Marika Kransiver
 • Töökeel: vene keel
 • Kirjeldus: “Kaitse end ja aita teist” (KEAT) on asutustevaheline kuuendikele mõeldud õppeprogramm, millega saab ülevaate võimalikest ohuolukordadest ning õppida ellujäämiseks tähtsaid teadmisi ja oskusi. Programm saab läbi õppeaasta lõpus koolidevahelise ohutusalase võistlusmänguga.
 • Projekti eestvedaja on Päästeamet ning koostööpartnerid Politsei- ja Piirivalveamet, Transpordiamet, Eesti Punane Rist, Elektrilevi, Operation Lifesaver Estonia, Keskkonnaamet, Kaitseliit ja Peaasi.
KEAT

ERASMUS + PROJEKT: SCORE  - Sustainability-Cycling Opportunities Related to Environment

 • Projekti kestvus: november 2021 – oktoober 2023
 • Sihtrühm: 15-19 aastased noored
 • KoolikoordinaatorDmitri Mištšenko
 • Töökeel: inglise keel
 • Käsitletavad teemad:  
  Tõsta teadlikkust RATTASÕITMISEST parema jätkusuutliku elu nimel, võttes arvesse säästva arengu eesmärgid.
 • Partnerkoolid: Türgi, Hispaania, Ungari, Itaalia, Portugaalia
 • Kirjeldus:  
  Projektis on valitud järgmised globaalsed eesmärkid, mille tegevused on järgmised: Hea tervist ja heaolu.  Jalgrattasõit loob terve ja mittesaastavad elustiilid. Füüsiline tegevust tsükkel vähendab süda haigused ja muud istuva eluviisi negatiivsed tagajärjed. Taskukohane ja puhas energia. Kuna jalgrattad kasutavad taastuvtööjõudu kõige tõhusamal viisil, suurendavad need transpordisüsteemide energiatõhusust. Säästev linnad ja kogukonnad. Suurenenud jalgrattasõit teeb linnad ja inimene asulad rohkem kaasa arvatud, ohutu, vastupidav ja jätkusuutlik sest jalgrattasõit on taskukohane, ohutu, mittesaastavad, terve ja toetab a jätkusuutlik majandust. Vastutav tarbimist ja tootmine.  Kliimameetmed. Partnerlus jaoks eesmärgid. Jalgrattasõit liikumine, mitte- valitsusorganisatsioonid ja eksperdid, kes töötavad jalgrattasõidu edendamise nimel kogu maailmas, toetavad ülemaailmset partnerlus jaoks jätkusuutlik arengut.
SCORE

ERASMUS + PROJEKT: Linking Intuition and Knowledge in Education - Building Cross-disciplinary Competences Through Art Expression 

 • Projekti kestvus: september 2020 – august 2023

 • Sihtrühm:  12-16 aastased noored
 • Koolikoordinaator: Svetlana Hatšaturjan
 • Töökeel: inglise keel
 • Käsitletavad teemad:  Projekti eesmärk on läheneda erinevatele ainetele kunsti kaudu
 • Partnerkoolid: Portugal, Prantsusmaa, Hispaania, Suurbritannia, Itaalia

  Kirjeldus:  LIKE projekt eelkõige aitab lõimida erinevaid aineid ning õppida neid visuaalse kunsti, muusika, luule, laulude ja teatri abil. Õpilased saavad täiendada oma teadmisi, näha teiste riikide kultuuri ning esitada oma vaadet aktuaalsetele küsimustele. Õpilased arendavad oma koostöö oskusi, sotsiaalseid oskusi, loovust ning õpivad võõrkeeli. 

sample text

SPIN-programm

 • Projekti kestvus: 2015-2025
 • Sihtrühm: 10-16.aastased lapsed
 • Koordinator: Irina Maksimenko
 • Töökeel: eesti/vene keel
 • Eesmärk: Projekt „Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil“ aitab ennetada ja vähendada riskis olevate 10–18aastaste noorte sotsiaalset tõrjutust ja tööturuprobleeme ning toetada noorte aktiivsete eluhoiakute kujunemist. Tegevuse elluviimisega pakutakse noortele lisavõimalusi arenguks ja eneseteostuseks, osaledes vabaajategevuses. Samuti toetatakse nende eluks vajalike oskuste arendamist struktureeritud, kuid noorte huvidest ja vajadustest lähtuvate tegevuste abil. Seeläbi on võimalik kaasata programmi sihtrühma ühiskondlikku ellu, ennetada ja vähendada noorte riskikäitumist ning toetada ettevalmistust elus toimetulekuks.
 • Käsitletavad teemad: Jalgpall on programmis vahend, mille abil õpetatakse rohkeid eluks vajalikke oskusi. Eriti suurt rõhku pannakse SPINis näiteks võistkonnatöö, enesekontrolli, emotsioonide juhtimise, suhtlemisoskuse, konfliktide lahendamise ja eesmärkide seadmise õpetamisele. Kõike seda õpitakse iganädalastes töötubades läbi mänguliste olukordade, kinnistatakse aga läbi praktiliste olukordade jalgpallimurul.
 • PartneridSPIN-programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Siseministeerium, Briti Nõukogu, Heateo Mõjufond, AS Tallinna Vesi, Kohtla-Järve linn, Tartu linn, Viimsi vald, Pärnu linn, Rae vald, Tõrva vald, Otepää vald, Põlva vald, SA Põlvamaa Arenduskeskus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Riigi Tugiteenuste Keskus, UEFA Foundation for Children ja mitmed erasektori partnerid. 
 • Kirjeldus: SPIN on spordil põhinev arenguprogramm noortele, mis aitab toetada eluks vajalike sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste arendamist. SPIN põhineb Suurbritannias 2006. aastast edukalt toimiva programmi Kickz mudelil.
 • Programmi läbiviijateks on professionaalsed ja spetsiaalse täiendõppe saanud tipptreenerid valdavalt Premium liigas mängivatest klubidest FC Flora, FC Levadia, Narva Trans, FC Helios ja FC Pärnu Vaprus, kellele on toeks sotsiaaltöö/noorsootöö hariduse/kogemusega eluoskuste treenerid. Programmi sihtrühm on riskioludes elavad ja vähekindlustatud poisid ja tüdrukud vanuses 9-18 eluaastat.
 • Lisainfo: https://www.spinprogramm.ee 
 • https://www.siseministeerium.ee/et/spin-programm 
SPIN

Markeerimisprojekt "Peatu, vaata, veendu!"

 • Projekti kestvus: Iga aasta september-november
 • Sihtrühm: 5.-6. klassid
 • Koolikoordinaator: Marika Kransiver
 • Töökeel: vene keel
 • Käsitletavad teemad:   sõidutee ületamise ohutus reguleerimata ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on üheks riskigrupiks just 814-aastased jalakäijad. 
 • Kirjeldus: Kampaania ühe tegevusena viiakse linnades ja asulates kooliõpilaste poolt läbi markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike sõidutee- ja raudteeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU! Kõnniteede markeerimisele eelneb liiklusalane vestlus klassis ning õpilased kaardistavad koos õpetaja ning võimalusel piirkonna politseinikuga ohtlikud kohad. Koos lastega analüüsitakse kooliümbruse liiklust jalakäija seisukohalt. 
 • Lisainfowww.liikluskasvatus.ee/opetajale/oppetegevust-toetavad-projektid/koolidele/peatu-vaata-veendu/
 

Viimati muudetud 09.05.2023