Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsiooni ennetamise eest vastutavate isikute kontaktandmed

  • Korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutav isik on direktori asetäitja majandusalal Anneli Kähr (anneli.kahr@ehte.edu.ee)
  • Korruptsiooniennetusega tegelev ametnik: Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid (hille.voolaid@hm.ee)
  • Tallinna Haridusametis korruptsiooni ennetamise eest vastutavaks teenistujaks on haridusameti sisekontrolli sektori juhtivspetsialist Riina Käos, kes teostab ametiisikute töökoha- ja tegevuspiirangu järgimise kontrolli.
    Kontaktriina.kaos@tallinnlv.ee, tel 640 4678.

Viimati muudetud 11.11.2023