Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta 2021-2022

Kooliaasta algus 01.09.2021, kooliaasta lõpp 13.06.2022.a


Kursuste lõpukuupäevad 2021/2022

1 kursus – 13.06.2022

2 kursust – 27.01.2022, 13.06.2022

3 kursust – 27.11.2021, 05.03.2022, 13.06.2022

4 kursust – 06.11.2021, 27.01.2022, 27.03.2022, 13.06.2022

5 kursust – 18.10.2021, 11.12.2021, 05.03.2022, 07.04.2022, 13.06.2022


2021/2022 trimestrid

1. trimester: 01.09-30.11.2021

2. trimester: 01.12-15.03.2022

3. trimester: 16.03-13.06.2022


2021/2022. õppeaasta koolivaheajad

 1. vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
 2. vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
 3. vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
 4. vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
 5. vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministeeriumi koduleht


Õppenõukogude toimumisajad:

Kuupäev Tegevus

30.08.2021

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Õppenõukogu esindajate valimine kooli hoolekogusse.
 3. Kooli üldtööplaani kinnitamine, õppeaasta moto, peaeesmärgid.
27.12.2021
 1. Kooli õppekavade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 2. Õpilaste turvalisusega seotud riskide õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmete riskide vältimiseks läbiarutamine.
10.06.2022 1.-8. ja 10.-11. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
20.06.2022 Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine ja kuld- ja hõbemedali, kiituskirjaga ja kiitusega lõpetamine.
30.08.2022
 1. Sisehindamise tulemuste  sh kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja parendusettepanekute tegemine.
 2. 1.–3. kooliastme õpilaste klassikursuse kordama jätmise otsustamine.

Viimati muudetud 03.01.2022