Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta 2022-2023

Kooliaasta algus 01.09.2022, kooliaasta lõpp 14.06.2023.a


Kursuste lõpukuupäevad 2022/2023

1 kursus – 14.06.2023

2 kursust – 26.01.2023, 14.06.2023

3 kursust – 25.11.2022, 03.03.2023, 14.06.2023

4 kursust – 04.11.2022, 26.01.2023, 27.03.2023, 14.06.2023

5 kursust – 18.10.2022, 9.12.2022, 03.03.2023, 05.04.2023, 14.06.2023


2022/2023 trimestrid

1. trimester: 01.09-30.11.2022

2. trimester: 01.12.2022-15.03.2023

3. trimester: 16.03-14.06.2023


2022/2023. õppeaasta koolivaheajad

 1. vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
 2. vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
 3. vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
 4. vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
 5. vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

 

Allikas: Haridus- ja teadusministeeriumi koduleht


Õppenõukogude toimumisajad:

 

Kuupäev Tegevus

30.08.2022

 
 • Õppenõukogu sekretäri valimine.
 • Õppenõukogu esindajate valimine kooli hoolekogusse.
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine, õppeaasta moto, peaeesmärgid.
 • Hindamiskorra uuendamine
27.12.2022
 • Kooli õppekavade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
 • Õpilaste turvalisusega seotud riskide õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmete riskide vältimiseks läbiarutamine.
03.03.2023
 • Sisehindamise aruande kinnitamine
14.06.2023
 • 1.-8. ja 10.-11. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
20.06.2023
 • Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine ja kuld- ja hõbemedali, kiituskirjaga ja kiitusega lõpetamine.
30.08.2023
 • Sisehindamise tulemuste  sh kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja parendusettepanekute tegemine.
 • Pikendatud õppetööle jäetud 1.–3. kooliastme õpilaste järgmisse klass üleviimise otsustamine.

Viimati muudetud 28.10.2022