Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta 2023-2024

Õppeaasta eesmärgid

 1. Eestikeelsele õppele ülemineku kava koostamine ja elluviimine;

 2. kooli järgmise nelja aasta arengusuundade väljatöötamine;

 3. ennast reguleeriva õppija kujundamine;

 4. kaasaegse õpi- ja töökeskkonna kujundamine.


Kooliaasta algus 01.09.2023, kooliaasta lõpp 12.06.2024.a


Kursuste lõpukuupäevad 2023/2024

1 kursus – 12.06.2024

2 kursust – 24.01.2024, 12.06.2024

3 kursust – 23.11.2023, 01.03.2024, 12.06.2024

4 kursust – 02.11.2023, 24.01.2024, 25.03.2024, 12.06.2024

5 kursust – 16.10.2023, 7.12.2024, 01.03.2024, 03.04.2024, 12.06.2024


2023/2024 trimestrid

1. trimester: 01.09-30.11.2023

2. trimester: 01.12.2023-15.03.2024

3. trimester: 16.03-12.06.2024


2023/2024. õppeaasta koolivaheajad

 1. vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
 2. vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
 3. vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
 4. vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
 5. vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

 

Allikas: Riigi Teataja


2022/2023. õppeaasta õppenõukogude toimumisajad:

 

Kuupäev Tegevus

29.08.2022

 
 • Õppenõukogu sekretäri valimine.
 • Õppenõukogu esindajate valimine kooli hoolekogusse.
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine, õppeaasta moto, peaeesmärgid.
 • Hindamiskorra uuendamine
22.09.2023
 • Kooli põhimääruse muudatuse läbiarutamine ja selle kohta arvamuse andmine.
 • Sisehindamise tulemuste läbiarutamine
17.11.2023
 • Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine.
3.01.2024
 • Õpekava uuendmine.
14.06.2024
 • 1.-8. ja 10.-11. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
19.06.2023
 • Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine ja kuld- ja hõbemedali, kiituskirjaga ja kiitusega lõpetamine.
29.08.2023
 • Pikendatud õppetööle jäetud 1.–3. kooliastme õpilaste järgmisse klass üleviimise otsustamine.

Viimati muudetud 31.08.2023