Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tingimused taotlejale

Eluruumi üürimist võivad taotleda Tallinna linnale vajalikud töötajad ning noored pered:

  • kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn;
  • kelle enda omandis või kellega koos ühist eluruumi üürida soovivate isikute omandis ei ole Harju maakonnas asuvat eluruumi või hooneühistu liikmesust, mis annab õiguse kasutada eluruumi.

 Tallinna linnale vajalike töötajate all on mõeldud:

  • Tallinna linnas asuvate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, huvikoolide, kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide töötajad ning doktorandid;
  • Tallinna linnas asuvate hoolekandeasutuste töötajad;
  • Tallinna linnas asuvate muuseumide, raamatukogude ja teatrite töötajad;
  • Tallinna ühtse piletisüsteemi liine teenindavate ühistranspordiettevõtete töötajad;
  • Tallinna linnas asuvates tervishoiuteenust osutavates äriühingutes ja sihtasutustes töötavad õed, ämmaemandad, hooldajad ja põetajad;
  • Tallinna linna teenindavad politseiametnikud ja päästeteenistujad.

Noor pere on perekond või üksikvanem, kes kasvatab vähemalt ühte alla 16-aasta vanust last. 

Korteri üürimise taotlemiseks tuleb taotlejatel esitada vormikohane taotlus rahvastikuregistrijärgse elukoha linnaosa valitsusele. Vaata taotlemise kohta lähemalt siit.

Viimati muudetud 26.04.2022