Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Palun registreeri oma täpne elukoht, sest vastasel juhul võid ebatäpsete või puudulike andmete tõttu ilma jääda elukohaga seotud kohalikest teenustest (nt tasuta ühistransport ja lasteaiakoht) ja riigi teenustest (nt juhiloa pikendamine).

Mis kasu ma saan end tallinlaseks registreerimisest?
Tallinna ametlikule elanikul on õigus saada soodustusi nagu näiteks: 

Tutvu erinevate võimalustega tallinlaseks registreerumiseks.
Lisateave Tallinna linna teenuste kohta

Elukoha andmeid uuendada on lihtne. Seda saab teha portaalis rahvastikuregister.ee  või saata elukohateade linnaosavalitsusele posti teel või digiallkirjastatult e-posti teel. Samuti on võimalik elukoha andmeid uuendada elukohajärgses linnaosavalitsuseslinnakantselei teenindusbüroos või Tallinna Perekonnaseisuametis.

  • Elukoha täpse registreerimise nõue puudutab inimesi, kes pärast kolimist pole oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida, ja mille tõttu on inimese elukoht Tallinnas märgitud linnaosa täpsusega, nt Kristiine linnaosa, Tallinn.
  • Rahvastikuregistri seaduse kohaselt vastutab igaüks selle eest, et tema enda ning tema laste ja eestkostetavate elukoha andmed oleksid rahvastikuregistris õiged.
  • Kui inimesel ei ole võimalik (nt pole üürilepingut või omanik ei anna nõusolekut) esitada enda elukoha andmeid elukohateatega ise, tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosavalitsuse poole, kes saab elukoha registreerimisel aidata.