Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Elurikkuse kuu

Tallinnas on 2021. aasta mai Elurikkuse kuu, mille sisse mahub ka Tallinna Roheline Nädal. Tähistamaks vääriliselt üle-eestilist looduskaitsekuud, pöörame erilist tähelepanu just meie linnakeskkonna liigirikkuse märkamisele, säilitamisele ja mitmekesistamisele. Seejuures on keskmes ennekõike mesilased ning teised tolmeldajad kui võtmetähtsusega tegelased elurikkuse hoidmisel.

 Looduskeskkond ning elurikkus pole üksnes kusagil metsas, pargis, hoiualadel ega mujal nö tavapärastel rohealadel - see on igapäevaselt meie ümber. Soovime, et linnaelanikud seda märkaksid ja senisest enam väärtustada oskaksid. Seda ka kohtades, kus ehk esmapilgul näib olevat üksnes asfalt ning kivimajad.

Loomaaias toimuvad elurikkuse kuul juba traditsiooniks saanud linnulauluõhtud, linnaaedades talgud, õppevisiidid ja töötoad. Alates 17. maist kutsume oma keskkonna-alaseid teadmisi proovile panema Tallinna matkaradade e-viktoriinis „Tallinn otsib superloodushuvilist“. 30. mail toimub Tallinna Botaanikaaias kaks fotokoolitust.

Tallinna Rohelisel Nädalal (20.-27. mail)  tähistame kolme rahvusvahelist teemapäeva: 20. mail on mesilaste päev, 22. mail on elurikkuse päev ja 25. mail parkide päev.

Mesilaste päeval 20. mail toimuvad loomaaia mesilas kooli- ja lasteaialastele õppeprogrammid, Tallinna Ülikooli mesilast tehakse live-ülekanne, mida jagatakse ka Tallinna Elurikkuse kuu veebilehel. Lisaks toimuvad sellel päeval veebilehel ja Linnakeskkonna Facebook´i lehel mesilaste-teemalised loengud. Harju tänaval avatakse näitus Pjotr Socha raamatu „Mesilased“ ainetel. Avatud mesilate päevadel (20.-22. mail) on uudistajatele avatud viis linnamesilat.

22. mail, elurikkuse päeval, korraldame ühe loodusmatka suurte paneelmajade nn magalasse, kus osalejad saavad veenduda, et vilgas elutegevus käib ka siin, kivilinnas: liblikad maja nuka juures niitmata jäänud raudrohupuhmal, mesilased prügikasti kõrval pärnapuul või sipelgad parklakivide vahel. Registreeri siin.

23. mail on külastajaid ootamas elurikas koduaed. Registreeri siin.

Parkide päeval, 25. mail, toimuvad asjatundjate juhendamisel järgmised loodusmatkad:

kell 16.00  Kadrioru pargis (retkejuht: Elle Pent)

kell 17.00 Hirvepargis (retkejuht: Olev Abner)

kell 18.30 Kalamaja kalmistupargis (retkejuht: Margit Salmar)

Nende ringkäikude juures tahame võtta fookusesse seni ehk vähem tähelepanu pälvinud putukate klassi.

Parkide päeval  25. mail toimub ka e-seminar „Pargid: järgmine generatsioon“, seminari programm ja registreerimislink asub siin.

Registreerimise info:

1)     Linnaaianduse tegevuste ja registreerimise info leiab siit -  /est/keskkond/Opivisiidid-Tallinna-oppeaedadesse;

2)     Linnulauluõhtute (19. ja 20.05) kohta leiab info siit - https://tallinnzoo.ee/linnulaulu-ohtud-tallinna-loomaaias/;

3)     Alates 18. maist on võimalik registreeruda loodusmatkadele ja avatud mesilate päevadele siin - /est/keskkond/Oppematkad-looduses;

4)     Botaanikaaia fotokoolitus toimub 30.mail, juhendab Urmas Tartes 

Koolituse algab teoreetilise koolitusega, kus tutvustatakse kompositsiooni ja valguse põhitõdedest, vaadatakse fotosid.

Seejärel praktiline osa õues, kus otsitakse pildimotiive ja juhendatakse, mismoodi leitud objektist saada parim tulemus, kust tuleks välja objekti vorm, kuju, ja mismoodi püüda pildile lugu. Soovitav õues liikumiseks vabam riietus piltide tegemiseks igal tasandil, sealhulgas rohutasandil.

Registreerimine:  I grupp 30.mai kell 15:00 - 17:00

Registreerimine II grupp 30.mai kell 18:00 - 20:00 

5) 25. mail toimuvale e-seminarile „Pargid: järgmine generatsioon“ saab registreeruda siin.

 

Lisainfo:

Piret Paljak

projektijuht

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Piret.Paljak@tallinnlv.ee

 

Viimati muudetud 01.06.2021