Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Eluruumid linnalt

Tallinna linna munitsipaal- ja sotsiaalelamutes saavad soodsat elamispinda üürida toimetulekuraskustes inimesed, kuid ka õpetajad ja meditsiinitöötajad. Siit leiad infot Tallinna munitsipaalkorterite ja elamuehitusprogrammide kohta. 


Taotlejale 

Tallinna munitsipaaleluasemete arv on piiratud ja taotlejaid on palju rohkem, kui jagatavaid eluasemeid. Eluase eraldatakse üürile vaid neile, kellel on selleks vajadus. Siin näed, millised on tingimused munitsipaaleluaseme ja sotsiaaleluaseme taotlemiseks ning kuidas käib taotlemise ja eluaseme saamise protsess. Tallinna Teise Elamuehituprogrammi tingimusi loe siit

Sotsiaalmaja
  • Munitsipaaleluase: munitsipaaleluase on mõeldud inimesele või perele, kes ei ole võimelised endale ise elukohta tagama. Loe täpsemalt, millised tingimused on esitatud munitsipaaleluaseme taotlejale. 
  • Sotsiaaleluase: sotsiaaleluase on mõeldud inimesele või perele, kes ei ole võimelised endale tagama elukohta ning vajavad abi igapäevaeluga toimetulekuks (sotsiaalteenuseid ja -toetuseid). 

Asustamata munitsipaaleluruumid sinu linnaosas

Eluruumi saad taotleda sellelt linnaosalt, kuhu oled rahvastikuregistrijärgselt sisse kirjutatud. Esmalt tuleb taotlejal end rahvastikuregistrijärgses linnaosas eluruumi taotlejana arvele võtta ning seejärel saab ta hakata taotlema vaba eluruumi. Vabad eluruumid ja taotlemise info leiad linnaosade kodulehtedelt. 


Tallinna teine elamuehitusprogramm 

Tallinna teise elamuehitusprogrammiga ehitatud elamispinnad on mõeldud linna hallatavate kultuuriasutuste töötajatele, õpetajatele, doktorantidele, bussi-, trammi- ja trollijuhtidele, päästjatele ja politseinikele ning arstidele ja õdedele. Taotlemise info ja tingimused leiad teenuste veebilehtedelt. 

Arstide ja odede maja
  • Raadiku, Tallinna teine elamuehitusprogramm: noortele peredele ja linna arenguks vajalikele töötajatele ehitatud munitsipaalelamud Raadiku tänaval.   
  • Õpetajate Kodu: aadressile Uuslinna tänav 3a ehitatud Õpetajate Kodus saavad soodsat üüripinda taotleda Tallinna linnas töötavad õpetajad   
  • Arstide ja Õdede maja: Akadeemia tee 48 asuv kinnistu, kus saavad soodsat üüripinda taotleda meditsiinitöötajad. 

Munitsipaal - ja sotsiaalmajad

Tallinna munitsipaalmajad ja üksikkorterid asuvad igas linnaosas. Kokku on linnal 24 munitsipaalmaja ja 19 elamut, mis on kasutusele võetud erasektorist. Siit leiad munitsipaalmajade aadressid ning saad vaadata sotsiaalmajade asukohti ja kontakte. 

Sotsiaalmaja

 

Viimati muudetud 24.01.2023