Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Eluruumide kohandamine meetmes „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

Eluruumide kohandamine meetmes „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

Regionaalareng.jpg  TSTA uus logo.png

Eluruumide kohandamine

TAOTLUSTE ESITAMINE MEETMES OSALEMISEKS ON LÕPPENUD. Eluruumide kohandamise kulude hüvitamise taotlemise kohta saab infot: /Teenus-Eluruumide-kohandamise-kulude-huvitamine

Eluruumi kohandamise projekti eesmärk on Tallinna linna puuetega inimestele läbi eluruumi kohandamise tagada paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendada iseseisvat toimetulekut, tagades läbi selle puuetega inimeste võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemisel.

Eluruumide kohandamine võimaldab puudega inimeste iseseisvat toimetulekut, vähendab hooldajate hoolduskoormust ja loob ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused osaleda tööturul. 

2020-2021.a. taotlusvoorus kohandati 105 puudega inimese kodu nende erivajadustele vastavaks. Voorus osalemiseks on taotluste vastuvõtt lõppenud.

Järgnevalt saavad puuetega inimesed esitada taotlusi eluruumi kohandamise järjekorda võtmiseks jooksvalt enda linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna kaudu.

 

Taotluse kohustuslikud andmed (vt soovituslik vorm allpool):

 • Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
 • Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
 • Kohandatava eluruumi andmed: linnaosa, tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
 • Eluruumi omanik või kõik kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta;
 • Eluruumi kohandamise eesmärk  (liikuvuse seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
 • Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
 • Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).
   

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:

 • kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
 • on nõus tasuma omaosaluse;
 • lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks;
 • on esitanud  tõesed andmed.
   

Koos taotlusega esitatakse (vt soovituslikud vormid allpool):

 1. koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
 2. koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;
 3. koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
 4. eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
 5. Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamiseks (olemasolu korral).


Eluruumi kohandamise taotlemise kohta saate küsida lisainfot: Pille Aadel, telefon 6404329, e-posti aadress [email protected].

Taotluse ja lisade vormid on soovituslikud!

Lisad (digitaalsed):

Lisad (printimiseks):

nomme_maret_poldveer-turay_2015_5.jpg

Vaata ka:

Sotsiaaltoetuse määrad
Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrus nr 4
Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2018 määrus nr 10

Valminud kohandused 2018

Artiklid:
Puuetega inimesed saavad kodu sobivamaks kohandamist taotleda
Tallinn kohandab erivajadustega inimeste kodud neile mugavamaks
Tallinn jätkab puuetega inimeste eluasemete sobivaks kohandamist
Linn aitab kodusid erivajadustele sobivaks muuta
Kodukohandus aitab puudega inimestel pesta ja õue minna
Linn ja ministeerium aitasid 180 000 euroga erivajadustega inimeste kodusid mugavamaks muuta

Viimati muudetud 27.02.2023