Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteaiast välja arvamise soovi korral esitab lapsevanem õigeaegselt lasteaia direktorile lahkumise avalduse enne lapse lahkumist. Lähtuvalt: Tallinna Linnavalitsuse määrusest 27.detsember 2006a. nr 109 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg kuupäevaliselt. Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.  

Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa ja toidumaksumuse kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Lasteasutuse direktoril on õigus laps lasteasutusest välja arvata, kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast. Esmalt teavitab lasteasutuse direktor vanemat võlgnevusest kirjalikult  ning lepib kokku täiendava tähtaja võla tasumiseks. Juhul kui vanem ei ole tasunud võlgnevust peale direktoriga kokku lepitud täiendava tähtaja möödumist, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Viimati muudetud 20.11.2017