Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

TEL võrgustik

ENDLA Lasteaia TEL (Tervist Edendava Lasteaia) Tegevuskava 2019-2022

TEL tegevusi lasteaias juhib tervisemeeskond (edaspidi ™) koosseis 2019-2022

Juhtkond

Õpetajad

Teenindav personal

Grüüne 

™ juht

Mare 

Annika 

Liina 

Elisabet 

Niina

Ireene

Rita 

Eda

Hanna Karolin

Marika 

Teele

Maili 

Ireene 

Viive 

Anu 

Kersti 

Tervist edendava lasteaia tegevuse põhimõtted on leitavad Tervise Arengu Instituudi (TAI) kodulehel. TEL lasteaia tegevuskava kajastab tegevusi, põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada koolieelse lasteasutuse laste/perede/töötajate terviseteadliku käitumist  eesmärgiga toetada laste tervise arengut läbi igapäeva praktiliste tegevuste, seostatult ja mõtestatult, kus õpiruumis tegutsevad täiskasvanud jagavad vastust isikliku kaasava eeskuju loomisel.

TAI-logo.pngtel_logo (1).jpg

Tervisekasvatus Tallinna Endla lasteaia õppekava 5 valdkonna läbiv teema, mille tegevused ÕKT nädalaplaanides kajastuvad (BOLD) formaadis, tervisealaste teadmiste omandamine toimub mängu kaudu ja on lõimitud igapäeva ÕKT planeeritud tegevustesse. Koolieelne õpiruum on keskkond, kus 1,5a kuni 7  eluaastani on meil võimalus täiskasvanutena olla eeskujuks mõjutajateks laste edasiste individuaalsete tervisekäitumiste ja harjumuste kujundamisel, millest moodustub rahvastiku elustiili ja jätkusuutlik terviseteadlik käitumine järeltulevatele põlvedele

 

Viimati muudetud 07.10.2021