Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toiduraha

Tallinna Endla lasteaias osutab toitlustusteenust 4 aastase lepingu alusel 02.05.2020 kuni 02.05.2023 a. Mervir OÜ. Lasteaias pakutav toit valmib Punane tn 69 köögis ja transporditakse lasteaeda kolm korda päevas.

Tulenevalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 3 punktist 5 ja § 27 lõikest 2, Tallinna Linnavalitsuse 22.05.2013 määruse nr 44 „Tallinna Endla Lasteaia põhimäärus“ § 14 lõike 4 punktist 18 ja § 16 lõike 9 punktist 5 ning arvestades Tallinna Endla Lasteaia hoolekogu 06.01.2023 otsusest (protokoll 1-3/4)

On Tallinna Endla lasteaia toidupäeva hind alates 01.01.2023 kuni 02.05.2023
sõimerühmas 1-3 aastased lapsed 2,62 eurot, aiarühmades: 3-5 aastased lapsed 2,99 eurot, 5-6 aastased lapsed 3,14 eurot, 6-7 aastased lapsed 3,22 eurot.


Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“  § 3 lg 2 alusel ja Tallinna Linnavalitsuse (vastu võetud 21.12.2022) määruse nr 42 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" § 1 alusel sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70€ ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00€ päevas. 
 

Viimati muudetud 01.02.2023