Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toiduraha

Tallinna Endla Lasteaias osutab toitlustusteenust 4 aastase lepingu alusel 05.05.2023 a kuni 31.05.2027a Riigihanke tulemusena parim pakkuja Mervir OÜ.

Lasteaias pakutav toit valmib Punane tn 69 köögis ja transporditakse lasteaeda kolm korda päevas.
Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.
Tallinna Endla Lasteaia toidutasu päevamaksumuse on kooskõlastanud lasteaia hoolekogu 02.05.2023 pr nr 1-3/4 otsusega 9.1 - 9.2 ja kinnitanud lasteaia direktor  14.08.2023 käskkirjaga  nr 1-2/6 Toidupäeva maksumuse kinnitamine.

Toidupäeva hind Tallinna Endla Lasteaias on alates 01.08.2023 kuni hanke lepingu lõppemiseni ühtne 3,20 eurot päevas lapse kohta,  millest 0,19 senti tasub vanem (toidukulu) ja  0,01 tasub lasteaed (teenuse maksumus)

Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“  § 3 lg 2 alusel ja Tallinna Linnavalitsuse (vastu võetud 21.12.2022) määruse nr 42 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" § 1 alusel sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70€ ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00€ päevas.
 

  • Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul
  • Esitatud arved tuleb kindlasti tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele. Kindlasti tuleb kasutada arvel olevat viitenumbrit,  mis on igal lapsel personaalne.
  • Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta.  Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga.
  • Tallinna Endla Lasteaia arved koostab Tallinna linna finantsteenistuse raamatupidamise osakond, kontakt: Urve Tammiku  e-post: Urve.Tammiku@tallinnlv.ee
  • Lasteaia direktor saadab lapsevanema(te)le meeldetuletuse e-posti aadressile hiljemalt 5 päeval peale võla tekkimist. Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse süsteem saadab lapsevanemale, kellel on tekkinud linna ees võlgnevus, meeldetuletuse kalendrikuu lõpus.
     

Viimati muudetud 16.08.2023