Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üritused

Üritused

Linnapeade pakt, millega on Tallinn liitunud, seab üheks eesmärgiks elanikkonna seas energiatõhususe alase teadlikkuse tõstmist ja energiasäästu propageerimist.  Tallinna energiapäevi (kuhu kuulub mitmeid üritusi) korraldatakse paktiga võetud kohustuste täitmiseks. Tallinna Keskkonnaamet korraldas energiaressursside efektiivsema kasutamise alase teadlikkuse tõstmiseks üle-linnalisi energiapäevi aastast 2011. Alates 2015. aastast vastutab Tallinna Energiaagentuur energiapäevade korraldamise eest.

2014. aastast on Tallinna Energiaagentuur osalenud kaaskorraldajana keskkonnafestivalil Ökomäss, mille eesmärgiks on propageerida elukeskkonna ja ehituspärandi säilitamist läbi säästva renoveerimise.

Energiamess “Kütame!” toimus esmakordselt 2016. aasta sügisel Pärnus. Energiamessi missiooniks on harida energiatarbimisega kokkupuutuvaid Eestimaa elanikke ning edendada (energia)säästlikku ja tarka käitumist igapäevaeluks vajalike oskuste osas. Selleks korraldavad Eesti Messid, koostöös energiavaldkonna partneritega, igal aastal erinevates linnades platsimessi, antakse välja üleriigiline ajaleht ja toodetakse telesaade. Eesti rahva energiakooli õppeprogrammi materjalid avaldatakse messi veebilehel ja sotsiaalmeedias.

Tallinna Energiapäev 2020

23. septembril 2020 toimub  Euroopa säästva arengu nädala  (ESDW 2020) raames „Tallinna Energiapäev 2020: Kliimasoojenemine ja säästlik tegutsemisviis.“ Tallinna Energiaagentuur, energiakontsern Utilitas ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing kutsuvad kõiki huvilisi end üritusele registreerima ning olulistel teemadel kaasa rääkima. Energiapäev toimub seekord veebis.

Tallinna Energiapäeva veebiseminari ajakava:

15.00 - 15.10   Sissejuhatus energiapäeva.
                          Moderaator Pille Arjakas, Tallinna Energiaagentuur
15.10 - 15.40   Kliimamuutuste leevendamine.
                          Marek Strandberg, Tallinna Energiaagentuur
15.40 - 16.10   Kaugküte ja -jahutus aitavad vähendada ökoloogilist jalajälge.
                          Andres Veske, Utilitase kaugkütteettevõtete juht
16.10 - 16.40  Korras soojussõlm tagab energiasäästu.
                          Toomas Laur, OÜ Efipa juhataja.
16.40 - 17.10   Kliimamuutustega kohanemine.
                          Maila Kuusik, Tallinna Energiaagentuur
17.10 - 17.40   Looduspõhised sademeveelahendused
                          Gen Mandre, Eesti Maaülikool.
17.40 - 18.00   Küsimused-vastused, päeva kokkuvõte. 

Päeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine kuni 22. septembrini aadressil: https://forms.gle/EYHcJfMyo5dLkVW79.
Kõigile registreerunutele saadetakse ülekande link.

Tallinna Energiapäev 2019

Tallinna Energiaagentuur, energiakontsern Utilitas ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing korraldavad koostöös Tallinna Energiapäevad 2019.
Kaugküte on mugav ja soodne ning Tallinnas ja Eestis kõige levinum kütteliik. Kaugküttel on märkimisväärne roll energiakasutuse CO2 jalajälje piiramisel – hoone, mis tarbib taastuvatest energiaallikatest toodetud soojust edendab kliimasõbralikku energiatootmist ning aitab vähendada CO2 heite paiskumist atmosfääri. Viimaste aastate soojuse tarbimise vähenemise tendents tõestab, et üha rohkem kliente pöörab energiasäästlikkusele tähelepanu – maju soojustatakse ja seadmeid uuendatakse. Läbimõeldult renoveeritud hoone koos moodsa soojussõlme ja küttesüsteemiga tagab kvaliteetse sisekliima, ala- ja ülekütmise kadumise ning optimaalse soojuse tarbimise. Kaugküttekliendid saavad muretult tulevikku vaadata ning olla kindlad, et nende kodu küttelahendus on efektiivne ja keskkonnanõuetele vastav ka aastakümnete pärast.

5. novembril avatakse Utilitase kolmas taastuvkütusel töötav soojuse ja elektri koostootmisjaam ning seejärel kutsuvad korraldajad Tallinna korteri- ja elamuühistute esindajaid osa saama kahest koolituspäevast:

Mustamäel  6.11.2019 kell 15.00 aadressil Raja 15, Tallinna Tehnikaülikooli Mektory innovatsioonikeskus
Lasnamäel   7.11.2019 kell 15.00 aadressil Pallasti 54, Lasnamäe Linnaosa Valitsus

PÄEVAKAVA:
15.00 – 15.20     Tallinna kaugküttesüsteemi tutvustus.
                              Andres Veske - Utilitase kaugkütteettevõtete juht
15.20 – 16.05     Kortermajade soojussõlmede hooldamine.
                             Toomas Laur -  Efipa OÜ, tegevjuht
16.05 – 16.50     Kortermajade terviklik uuendamine
                              Aare Vabamägi - Tallinna Energiaagentuur, analüütik
17.00 – 18.30     Tutvumine Utilitase koostootmisjaamadega (bussidega).

Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.
Registreerumine kestab 04.11.2019 või kuni kohti jätkub.

Energiapäevaks 2019 on valminud ka kaks temaatilist lühivideot kortermajade uuendamisest ning soojusregulaatori kasutamisest.

Tallinna Energiapäev 2018

Euroopa Liidu Säästva Energia Nädala (EUSEW) raames korraldati 2018. aastal kaks teadlikkuse tõstmise regionaalset üritust.

Euroopa Komisjoni poolt algatatud Euroopa Säästva Energia nädala (EUSEW) raames korraldas Tallinna Energiaagentuur koos MTÜ-ga ESAKODA ja Euroopa Komisjoni Eesti esindusega 22.05.18 regionaalse energiapäeva, mille teemaks oli „Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas  tegutseda.“ 

/est/energiaagentuur/MTU-ESAKODA-energiapaev.

Linnapeade paktiga liitumise 10. aastapäeval korraldasime koos Euroopa Regioonide Komitee ja Eesti Linnade ja Valdade Liiduga Rakveres 24. mail seminari "Ülemaailmne linnapeade kliima- ja energiapakt - räägime Euroopa tulevikust".

Euroopa Säästliku Energia nädala energiapäev: "Puhtale energiaallikale üleminek”.

Konverents oli osa Rakvere Rohenädalast 2018.

21-22. septembril osales Tallinna Energiaagentuur "ÖKOMÄSSUL", mille pealkirjaks oli "Ehitus ja ehedus".

Täpsem info leitav veebilehelt www.ecomess.eu

Koostöös Eesti Messidega toimus Tallinna Energiapäeva seminar "KÜTAME!"   05.oktoobril 2018 Energia avastuskeskuses (Põhja pst 29).

Päevakava ja ettekanded leitavad:

www.energiakonverents.ee

www.energiategu.ee

 

Tallinna Energiapäev 2017

2017. aastal toimus Tallinna energiapäev 30.09.2017 Järve keskuse messialal. 

Täpsem info on leitav kodulehelt: http://www.energiamess.ee/  või Facebookist https://www.facebook.com/Energiamess/posts/1557919790913224

22.-23. septembril 2017 toimus Balti jaama ootepaviljonis Ökomäss, mille pealkirjaks oli „Orgaaniline linn“. Ökomäss on keskkonnateadlikku elulaadi tutvustav kogupereüritus, kus on võimalik tutvuda ökoloogilise ehitamise ja eluviisiga, toimuvad töötoad, koolitused, seminarid, filmiprogramm, näitused jms.  Ürituse peakorraldajaks on Säästva Renoveerimise Infokeskus (SRIK), kaaskorraldajateks Tallinna Energiaagentuur, Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus, Eesti Muinsuskaitse Selts, Lahemaa Rahvuspark.

Täpsem info kogu ürituse kohta on leitav veebilehelt www.ecomess.eu

Tallinna Energiaagentuur korraldas Ökomässul 22. septembril seminari „Keskkonnasõbralik miljöö linnas“ kuna ka Euroopa muinsuskaitsepäevade teemaks oli pärand ja maastik. Seminar lähtus samast teemast, minnes säästvast renoveerimisest ja miljööaladest pisut kaugemale linnaruumi. Vaatluse all oli maastiku olulisus linnalises elukeskkonnas ja ettekanded olid alates pärandkultuuri mõtestamisest kuni kontrrevolutsioonini Tallinna kesklinnas.

Pikemalt saab lugeda lehelt:  http://ecomess.eu/seminar-2017/    

Tallinna Energiapäev 2016

Energiatõhususe alaste lahenduste leidmiseks on linnal hea koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga. 17. mail korraldas energiaagentuur seminari korterelamute tervikliku rekonstrueermise teemal, kus jagati kogemusi ja nõuandeid, millest peaks lähtuma korterelamute rekonstrueerimisel ja toetuse taotlemisel. Samuti hoonete rekonstrueerimise juhendmaterjalist, mille koostas eelmisel aastal TTÜ koos EstKonsult OÜ-ga eesmärgiga aidata kaasa teadlikkuse tõstmisele ehitusprojektide koostamisel ja peamiste tüüpsõlmede projekteerimise lahendamisel.

Rohkem infot ja ettekanded:

/est/energiaagentuur/Seminar-korterelamute-rekonstrueerimisest

Euroopa Komisjoni poolt algatatud Euroopa Säästva Energia nädala (EUSEW) raames korraldas Tallinna Energiaagentuur koos MTÜ-ga  ESAKODA ja Euroopa Komisjoni  Eesti esindusega 02.06.16  regionaalse energiapäeva, mille teemaks oli  „Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas tegutseda.“  Samal päeval toimunud seminari teemad olid - energiamajanduse korraldamine, energiasäästlikud lahendused ja tehnoloogiad ning taastuvenergia kasutamine hoonetes. Tallinna Energiaagentuur ja Tartu Regiooni Energiaagentuur tutvustavad Horisont 2020 rahastust elluviidavaid rahvusvahelisi projekte, milles agentuurid osalevad.

/est/energiaagentuur/MTU-ESAKODA-energiapaev

2016. aastal toimus Ökomässu raames merekulutuuriaasta aasta puhul rahvusvaheline konverents Linnahallis mereäärsete suurte avalikus kasutuses olevate ehitiste renoveerimise teemal ning Patarei Merekindluses Tallinna Energiapäeva seminar, kus vaagiti energiatõhususe saavutamise teemat. Seminari ettekanded: /est/energiaagentuur/Energiapaeva-seminar-Okomassul-2

Tallinna Energiapäev 2015

2015. aastal korraldas Tallinna Energiaagentuur kaks Tallinna energiapäevadega seotud üritust.

18.06.2015 toimus Euroopa Komisjoni poolt algatatud Euroopa Säästva Energia nädala (EUSEW) raames peetud regionaalse energiapäeva üritusena tudengite arhitektuurivõistluse VELOKODA tööde näituse avamine Vaba Lava fuajees. Korraldatud arhitektuurivõistlus aitas kaasa Tallinna ambitsioonikale eesmärgile saada 2018. aastal Euroopa roheliseks pealinnaks.

Euroopa Säästva Energia Nädala raames toimusid Brüsselis mitmed kõrgetasemelised konverentsid ja valdkondlikud kohtumised ning energia efektiivse kasutamisega seotud projektide auhindamise üritus, ühtlasi korraldatakse Euroopa Liidu liikmesriikides energiapäevad. Täpsemalt saab nädala olemuse ja üritustega tutvuda veebilehel: www.eusew.eu.  

19.-20.09.2015 oli Energiaagentuur Tallinna Energiapäeva raames väljas energiatelgiga Ökomässul, mis toimus Patarei Merekindluses.

Energiasäästu ja tervisliku sisekliima saavutamise ning hoonetes taastuvenergia kasutamise kohta andis nõu MTÜ ESAKODA ja Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon.  20. septembril sai Katlamajas kuulata arhitektuurivõistluse „Velokoda“ võidutöödest ning energiaagentuuri poolt oli koostatud ülevaatlik näitus valgustuse arengust meie kodudes „Pirrust LED-lambini“. Nii arhitektid kui energiaaudiitorid andsid nõu miljööaladel paiknevate hoonete teemal „Traditsioonilised materjalid, minevik ja tänapäev.”  Tallinna Energiapäev korraldatati keskkonnasõbraliku liikumise kuu raames.

Energiatelgi kohta info: http://ecomess.eu/energiatelk/    

Tallinna Energiapäev 2014

 

Tallinna Energiaagentuur korraldas energiasäästunädala raames kaks üritust – seminari elamute rekonstrueerimisest ja Tallinna Energiapäeva.

14. novembri seminaril jagati kogemusi eelmisel korterelamute rekonstrueerimise toetuste perioodil läbiviidud edukatest projektidest, renoveerimise seire uuringust ja tutvustati uuel struktuurivahendite perioodil avaneva toetuse tingimusi. Samuti oli juttu tõusva aktsiisimäära tõttu hüppeliselt kallineva õliküttel katla vahetamise alternatiividest ja selle vahetamise toetusest. Elamute energiatõhusamaks renoveerimisel on oluline roll just terviklahendustel, mis sisaldab lisaks energiakulude kokkuhoiule ka soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi väljaehitamist, et tagada hoonetes nõuetele vastav sisekliima ja elanike tervis. 

Tallinna Energiapäeva kogupereüritus toimus 15. novembril Mustika kaubanduskeskuses (Tammsaare tee 116). Teemad ja töötoad olid:

  • Energia avastuskeskus: teadusteater ja LED –lambi töötuba
  • TTÜ Robotiklubi esitlus ja roboti valmistamise töötuba
  • Rattamajade arhitektuurikonkursi väljakuulutamine
  • Mustamäel asuva korteri säästev renoveerimine, näitus "Black Hill"
  • MTÜ Ökokratt: taaskasutuse töötoad
  • MTÜ ESAKODA: energiasäästlikud tehnilised lahendused elamutele  

Tallinna energiapäeva üritused toimusid üle-eestilise energiasäästunädala 2014 raames.

Tallinna Energiapäevad 2011-2013

Aastatel 2011-2013 toimunud energiapäevade tutvustav info on leitav /est/Energiapaev-2013

Viimati muudetud 01.10.2023