Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Uued kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgid aastaks 2030

Uued kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgid aastaks 2030

Euroopa Komisjon viib läbi avaliku konsultatsiooni, et koguda arvamusi selle kohta, milline on soovitud ambitsioonitase kliima- ja energiapoliitikas.

Euroopa Komisjon avaldas eelmise aasta lõpus teatise Euroopa rohelise kokkuleppe kohta. Kokkuleppe eesmärk on muuta Euroopa esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. Selleks kavatseb Euroopa Komisjon välja tulla tervikliku kavaga suurendada Euroopa Liidus 2030. aastaks seatud kasvuhoonegaaside koguheite vähendamise eesmärki tänase 40% pealt 50–55% peale võrreldes 1990. aasta tasemega. Kui seada 2030. aastaks praegusest kõrgem eesmärk, on võimalik sujuvamalt liikuda 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamise poole.

 Nimetatud tervikliku kavaga on Euroopa Komisjon plaaninud avalikuks tulla septembris 2020. Veel enne seda soovib Euroopa Komisjon läbi avaliku konsultatsioonikoguda arvamusi selle kohta, milline on soovitud ambitsioonitase kliima- ja energiapoliitikas, millised meetmed on vajalikud eri sektorites ja milline peaks olema konkreetne poliitikakujundus, et seada 2030. aastaks kõrgemad kliimaeesmärgid. Avalikule konsultatsioonile vastamise tähtaeg on 23. juuni 2020. Vastuseid oodatakse kodanikelt ja kodanikuühiskonnalt, ettevõtjatelt, vabaühendustelt, akadeemilistelt ringkondadelt ning riiklikelt, piirkondlikelt ja kohalikelt ametiasutustelt.