Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Energiatoetus

ENG / RUS

Energiatoetus on energiahinnatõusust tingitud toetus kuni keskmise sissetulekuga peredele, millega kompenseeritakse osaliselt elektri, gaasi ja kaugkütte kulud. 

Energiatoetuse taotlemine käib läbi kohaliku omavalitsuse. Tallinna elanikud saavad energiatoetust taotleda alates 17. jaanuarist.

Tallinlastele on avatud energiatoetuse infotelefon 600 6300 (telefon on avatud E 8.15–17.45; T–N 8.15–16.45 ja R 8.15–15.45). 
Ka Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjad aitavad eesti ja vene keeles soovijaid energiahüvitise taotluse esitamisel, vajaliku info hankimisel ja juhendavad taotluse täitmisel.

Kontaktide vähendamiseks seoses COVID-19 olukorraga soovitame esitada taotlus e-keskkonnas (taotlen.tallinn.ee) ja mitme kuu eest korraga.

Need, kes e-keskkonnas taotlemisega toime ei tule, võiks esmalt paluda lähedaste abi ja kui ka see ei ole võimalik, tuleb registreerida endale telefoni teel aeg selle linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas, kelle territooriumil inimene rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlemise hetkel elab. Eelregistreerimine aitab vältida rahvamasside kogunemist ja hoida inimeste tervist. Sotsiaalhoolekande osakonda tulles võib juba eelnevalt ära täita energiatoetuse taotluse vormi.

Toetuse periood on 2021. aasta september kuni 2022. aasta aprill (kaasa arvatud). Taotlusi on võimalik esitada kuni 12. juunini. Inimene valib ise, mitme kuu eest korraga toetust taotleb.

NB! Soovitame kaaluda energiatoetuse taotluse esitamist mitme kuu peale kokku tagamaks, et toetussumma ulatub vähemalt 10 euroni. Väiksemat toetussummat välja ei maksta. 

Nõuanne. Perioodi peale, mil toetusele kvalifitseerutakse, on mõistlik esitada üks taotlus – ühekordse taotlus esitamine on mugav ja säästab aega. Oluline on, et taotlus oleks esitatud hiljemalt 12. juuniks. Juhul kui taotlejal on soov või vajadus toetuse väljamakseid saada tihemini, võib esitada esimese taotluse näiteks septembrist kuni detsembrini tehtud kulutuste osaliseks hüvitamiseks ning seejärel iga järgneva kuu kohta eraldi, et saada toetuse väljamakse iga taotluste rahuldamise järel.

Kellele makstakse energiakulude kompensatsiooni? 

Väikese ja keskmise sissetulekuga inimesele või perele, kelle keskmine sissetulek perioodil, mille eest toetust taotletakse, on:

 • 1126 eurot kuus pere ainsale või esimesele liikmele,  
 • igale vähemalt 14-aastasele 50% sellest (so 563 eur) ja  
 • igale alla 14-aastasele sellest 30% (338 eur). 

Näiteks kahest täiskasvanust koosneva leibkonna toetuse saamise piir on 1689 eurot ning kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega pere toetuse saamise piir on 2365 eurot. 

Seda, kas kvalifitseerud toetusele, saad kontrollida rahandusministeeriumi loodud veebikalkulaatorist.

Mida arvestatakse sissetulekuks?

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu
 • ettevõtlustulu
 • kasu vara võõrandamisest
 • renditulu ja litsentsitasud
 • intressid ja dividendid
 • pensionid, stipendiumid, toetused (näiteks töövõimetoetus, lapsetoetus, peretoetus jt), preemiad ja hasartmänguvõidud
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu
 • elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha)

Mida ei peeta energiataotluse juures sissetulekuks?

 • Ühekordsed kohaliku omavalitsuse või riigi makstavad toetused (nt sotsiaaltoetus, sünnitoetus, matusetoetus jne);  
 • Kohaliku omavalitsuse poolt makstavad sissetulekust sõltuvad toetused (nt lasteaia ja koolilõuna toetus, lasteaia kohamaksu toetus) või toetused, mida kohalik omavalitsus on maksnud perioodiliselt konkreetse kulu katmiseks (nt lapsehoiutoetus);  
 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse raames makstavad toetused (nt puude toetus lapsele, eakale, tööealisele, õppetoetus, töötamistoetus, rehabilitatsiooni- ja täiendkoolitustoetus);  
 • Riigi tagatisel antud õppelaen;  
 • Õppimist ja töötamist soodustavad stipendiumid ning toetused (sh tööturuteenuste- ja toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest makstud stipendium ning sõidu- ja majutustoetus);   
 • Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud põhitoetus, vajaduspõhine eritoetus, vajaduspõhine õppetoetus ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetus;  
 • Kindlustushüvitis
 • Lähedastelt toimetuleku parandamiseks saadud rahaline toetus ja kingitus;  
 • Töine sissetulek, mille on saanud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppiv keskhariduseta laps kuni 19-aastaseks saamiseni või pärast 19-aastaseks saamist kuni jooksva õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast välja arvamiseni.

Kui suur on energiakulude kompensatsioon ühes kuus?  

Hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinna osast, mis ületab: 

 • elektri puhul 120 eurot/MWh (12 s/kWh); 
 • gaasi puhul 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh); 
 • kaugkütte puhul 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh).  

Minimaalne toetussumma on 10 eurot, alla selle toetust ei maksta. Sellisel juhul võib olla mõistlik kokku koguda mitme kuu kuludokumendid ja esitada nende osas ühine taotlus.  

Maksimumsumma on 500 eurot ühes kuus kõikide energiakulu arvete peale kokku (nii elektri, gaasi kui kaugkütte peale kokku).  

Kus saab avaldust esitada kohapeal? 

Taotlusi võetakse vastu linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades. Palume enne kohale tulemist broneerida aeg selle linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas, kelle territooriumil inimene rahvastikuregistri andmetel taotlemise hetkel elab! 

Linnaosavalitsuste aadressid ja eelregistreerimise telefonid: 

 • Haabersti (Ehitajate tee 109a): telefon informatsiooni saamiseks ja vastuvõtule registreerimiseks 5866 2409
 • Kesklinn (Nunne 18): telefon informatsiooni saamiseks 645 7840 ja vastuvõtule registreerimiseks 645 7867
 • Kristiine (Metalli 5): telefon informatsiooni saamiseks 645 7144 ja  vastuvõtule registreerimiseks 645 7140
 • Lasnamäe (Mahtra tn 48): telefon informatsiooni saamiseks ja vastuvõtule registreerimiseks 645 7748, täiendav informatsioon telefonil  645 7746 või 645 7704 
 • Mustamäe (Vilde tee 118): telefonid informatsiooni saamiseks ja eelregistreerimiseks 645 7566 ja 5559 4524
 • Nõmme (Valdeku 13): telefon informatsiooni saamiseks 645 7333
 • Pirita (Kloostri tee 6): telefon informatsiooni saamiseks ja vastuvõtule registreerimiseks 645 7640
 • Põhja-Tallinn (Kari 13): telefon informatsiooni saamiseks 645 7070 ja vastuvõtule registreerimiseks 645 7040

 

Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjad aitavad eesti ja vene keeles soovijaid energiahüvitise taotluse esitamisel, vajaliku info hankimisel ja juhendavad taotluse täitmisel.

Raamatukoguhoidjad aitavad arvete allalaadimisel ettevõtete e-teenindusest või lugeja e-postkastist ning dokumentide skaneerimisel ja printimisel. Raamatukogust saab ka nõu selle kohta, kui läheb vaja lisadokumente (nt arvel puuduvad õiged mõõtühikud). Raamatukokku tulles tuleks kaasa võtta vajalikud dokumendid paberkandjal või elektrooniliselt ning ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID koos kehtivate PIN-koodidega. Tallinna Keskraamatukogu YouTube'ist leiab ka energiakulude hüvitamise taotlemise videojuhendi.

Energiahüvitise taotluse esitamise ja teistes küsimustes saab abi kõigist Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondadest ja haruraamatukogudest. Raamatukogude asukohad ja lahtiolekuajad leiab Keskraamatukogu kodulehelt

 

Korteriühistutele

 

Vaata ka:

 ↑ Tagasi lehe algusesse

Viimati muudetud 10.08.2022