Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Esmaabikoolitus

Esmaabi alane koolitus elanikkonnale.
Esmatasandil osutatava erakorralise meditsiiniabi kvaliteedi parendamine.
Koolitusvormideks on pikemaajalised kursused ja mõnepäevased teoreetilise ja praktilise sisuga õppepäevad.

Loe rohkem Tallinna Kiirabi kodulehelt.