Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna päeva etteütluse tekst 2021

Tallinna päeva etteütluse tekst 2021

Lisatud kommentaarid.


 1. 20. augustil täitub 30 aastat Eesti taasiseseisvumisest.
  Kommentaar:
  järgarv nõuab punkti;
  Eesti kirjutatakse riigist ja maast rääkides suure tähega.
 2. 1987. aasta kevad algas niinimetatud fosforiidisõjaga.
  Kommentaar:
  järgarv nõuab punkti;
  fosforiidisõda kirjutatakse väikese algustähega, ajajärku iseloomustavad piltlikud rahvapärased nimetused ei nõua suurt algustähte.
 3. Murelikkust tekitasid nii keskkonnateemad kui ka sisseränne -/ : see liitis rahvast Ida-Virumaast Saaremaani.
  Kommentaar:
  nimisõna murelikkus käändevormides on kaks k-d: omastav murelikkuse, osastav murelikkust;
  koolon või mõttekriips rindlause seletava või täpsustava osalause ette;
  kohanime täpsustav täiend kirjutatakse sidekriipsuga.
 4. Meeleavaldusel Hirepargis räägiti esmakordselt avalikult Molotovi-Ribbentropi paktist ja Hitleri - Stalini salasobingu tagajärgedest Baltikumi rahvastele.
  Kommentaar:
  Hirvepark – kohanimi kirjutatakse suure algustähega, liigisõna park kuulub kohanime koosseisu;
  esmakordselt – algvorm esmakordne;
  Molotovi-Ribbentropi pakt, Hitleri-Stalini salasobing – sidekriips pannakse rinnastatud täiendite vahele, kus ta asendab puuduvat sidesõna ja;
  pakt – rahvusvaheline leping;
  Baltikumi rahvad – kirjutatakse suure algustähega (Baltikum = Balti riigid, Baltimaad).
 5. Inimketina tuntud Balti kett läbi Eesti, Läti, Leedu oli baltlaste üksmeele väljendus.
  Kommentaar:
  inimkett – lühenenud tüvega nimisõna kirjutatakse järgneva nimisõnaga kokku;
  Eesti, Läti, Leedu – kohanimed kirjutame suure algustähega, loetelu eraldatakse komadega;
  Balti kett – riigid kirjutatakse suure algustähega, kohanime liigisõna kirjutatakse nimetuumast lahku;
  baltlased tähistab Balti riikides elavaid inimesi ja on nimetus.
 6. Ajalehes Edasi avaldati Eesti majandusautonoomia projekt, mida tuntakse IME programmina.
  Kommentaar:
  kõrvallause eraldatakse pealausest komaga;
  Edasi – perioodikaväljaannete nimed kirjutatakse läbiva suurtähega;
  Eesti – kohanimed kirjutatakse suure algustähega; -
  majandusautonoomia - lühenenud tüvega nimisõna kirjutatakse järgneva nimisõnaga kokku;
  IME – suurtähtlühend.
 7. Ärksa meelega noored kandsid T-särki, millele oli kirjutatud Juhan Liivi soovunelm “Ükskord on Eesti riik”.
  Kommentaar:
  omadussõna ärgas omastavas käändes ärksa;
  kandsid – tegusõna algvorm kandma;
  T-särk – kui sõna üks osa on täht, kasutatakse sidekriipsu;
  „Ükskord on Eesti riik“ – käsitleme kui tsitaati.
 8. Alates loomeliitude pleenumist, mis toimus jürikuul 1988, asusid iseseisvusliikumist juhtima ERSP ja loovintelligents.
  Kommentaar:
  kõrvallause eraldatakse pealausest komadega;
  kuude nimetused kirjutame väiketähega ja kokku;
  ERSP – suurtähtlühend.
 9. Sinimustvalge lipu heiskamine Pika Hermanni torni andis märku, et punalipu aeg on ümber.
  Kommentaar:
  sinimustvalge - kindla tähendusega mõiste, mis kirjutatakse kokku;
  kõrvallause eraldatakse pealausest komaga;.
  ehitiste nimed kirjutame läbiva suurtähega.
 10. Õlg õla kõrval laulis rahvas: "Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi."
  Kommentaar:
  kui saatelause eelneb otsekõnele, pannakse koolon, otsekõne jutumärgistatakse ja lause lõpumärk on enne jutumärke;
  kõrvallause eraldatakse pealausest komaga;
  rahvused kirjutatakse väikese algustähega.
 11. Sageli meenutatakse Heinz Valgu “Eestimaa laulul” peetud kõnet, mis lõppes fraasiga “Ükskord me võidame niikuinii!”.
  Kommentaar:
  kõrvallause eraldatakse pealausest komaga;
  ürituste ja sündmuste pealkirjad kirjutatakse jutumärkides esisuurtähega;
  tsitaat ehk sõnasõnaline väljavõte kellegi tekstist pannakse jutumärkidesse.
 12. 1991. aastal oli Eesti koos teiste Balti riikidega taas maailmakaardil kui suveräänne riik.
  Kommentaar:
  järgarvule järgneb punkt;
  kohanimed kirjutatakse suure algustähega;
  võrdluses kui ees koma ei kasutata;
  suveräänne- kui sõna tüvi lõpeb sama tähega, millega algab liide, jäävad kõik tähed alles.
 13. Eesti iseseisvust tunnustas esimesena geisrite maa Island.
  Kommentaar:
  kohtade ümberütlevad nimetused kirjutatakse väikese algustähega;
  eeslisandit komaga ei eraldata;
  geiser on kuumaveeallikas.
 14. Taasiseseisvunud Eesti esimeseks presidendiks valiti ajaloolane, kirjamees ja režissöör Lennart Meri.
  Kommentaar:
  riikide ametlikud nimed kirjutatakse läbiva suurtähega;
  ametinimetused kirjutatakse väikese tähega;
  liittegusõna kirjutatakse kokku.
 15. Loodame, et ka 100/saja aasta pärast on Tallinn tuntud kultuurikeskus, kus peetakse laulupidusid, ning Raekoja platsi jõulukuusk raiutakse Eesti metsast.
  Kommentaar:
  põimlause kõrvallause eraldatakse komadega;
  kohanimed kirjutatakse suure tähega, liigisõna väikese tähega;
  riigist ja maast rääkides kirjutatakse Eesti suure tähega.

Vaata kõikide aastate tekste

Viimati muudetud 04.06.2024