Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Fakte Tallinnast ja Tallinn arvudes

Lisaks lühivideole on põhjalikum ja värskem info koondatud ka pdf-failidena.

Tegemist on ülevaatliku ja sisutiheda, rohkete jooniste ning diagrammidega värvilise infomaterjaliga, mille eesmärgiks on anda ülevaade Tallinna eluolu kajastavatest põhinäitajatest. Trükisest leiate infot Tallinna rahvastiku, tööturu, majanduse, kultuuri, tervishoiu, sotsiaalsfääri, keskkonna, transpordi ja kommunikatsioonide kohta. Lisaks leiavad kajastamist Tallinna linna eelarve ja linna investeeringud.

Faktid 2022-EST-esikaas.jpg

 

Lisatud failid:                                                     

Mugavamaks veebiväljaande lugemiseks on kõik veebiaadressid lingatavad. 

Fakte Tallinnast 2022 (pdf, eesti keeles)

Facts about Tallinn 2022 (pdf, inglise keeles)

Arhiiv:

Fakte Tallinast 2021 (pdf, eesti keeles)

Facts about Tallinn 2021 (pdf, inglise keeles)

Факты o Таллинне 2021 (pdf, vene keeles) 


Lisainfo:
Eve Kärner
Tallinna ettevõtluskeskuse turunduse projektijuht
eve.karner@tallinnlv.ee 
 

Tallinn arvudes

Tallinna statistika aastaraamat "Tallinn arvudes" ilmub igal aastal augustis .xlsx-formaadis (Excel) arvandmed avaldatakse jaanuaris ja augustis.

Tallinna statistika aastaraamat kajastab Tallinna olukorda ja muutusi ning varustab ühiskonda rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulise teabega. Kogutud andmed on vajalikud arengukavade ja prognooside koostamiseks, poliitikate kujundamiseks, teadus- ja rakendusuuringuteks ning teadmuspõhiste otsuste langetamiseks.

Tallinna statistika aastaraamat "Tallinn arvudes" ilmub igal aastal augustis PDF-formaadis. Andmebaasi xlsx faili uuendatakse jaanuaris ja augustis.

Tallinn arvudes arhiiv

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2009–2010 / 2008 / 2007 

2006
Üldinfo Elamufond ja ehitustegevus Energia. Vesi. Kanalisatsioon Ettevõtted. Palgad. Leibkondade elujärg Haridus ja kultuur Ilmastik ja keskkond Tallinna linn – juhtimine ja eelarve Õigusrikkumised Rahvastik Sotsiaalhooldus ja tervishoid Tööturg Transport ja side Turism ja majutustegevus Väliskaubandus

2005
Üldosa  Ilmastik ja keskkond Rahvastik  Tööturg Ettevõtlus. Palk. Sissetulek  Turism ja majutustegevus  Väliskaubandus  Elamufond ja ehitustegevus  Energia. Vesi. Kanalisatsioon Transport ja side  Haridus ja kultuur  Sotsiaalhooldus ja tervishoid Õigusrikkumised 
 Tallinn linn – juhtimine ja eelarve  
 
2004
Üldosa Elamufond ja ehitustegevus Energia. Vesi. Kanalisatsioon Ettevõtted. Palgad. Leibkondade elujärg  Haridus ja kultuur  Ilmastik ja keskkond  Õigusrikkumised  Rahvastik  Sotsiaalhooldus ja tervishoid  Tallinna linn – juhtimine ja eelarve Transport ja side  Turism ja majutustegevus  Tööturg  Väliskaubandus 

2003
Üldosa Elamufond ja ehitustegevus Energia. Vesi. Kanalisatsioon Ettevõtlus  Haridus ja kultuur  Ilmastik ja keskkond  Leibkonnad. Palk Õigusrikkumised  Rahvastik  Sotsiaalhooldus ja tervishoid  Tallinna linn – juhtimine ja eelarve Transport ja side  Turism ja majutustegevus  Tööturg  Väliskaubandus 

2002
Üldosa Elamufond ja ehitustegevus Energia. Vesi. Kanalisatsioon Ettevõtlus  Haridus ja kultuur  Ilmastik ja keskkond  Leibkonnad. Palk Õigusrikkumised  Rahvastik  Sotsiaalhooldus ja tervishoid  Tallinna linn – juhtimine ja eelarve Transport ja side  Turism ja majutustegevus  Tööturg  Väliskaubandus  

2001
Üldosa Elamufond ja ehitustegevus Energia. Vesi. Kanalisatsioon Ettevõtlus Haridus ja kultuur Ilmastik ja keskkond Leibkonnad. Palk Õigusrikkumised Rahvastik Sotsiaalhooldus ja tervishoid  Tallinna linn – juhtimine ja eelarve Transport ja side Turism ja majutustegevus Tööturg Väliskaubandus  

2000


Lisainfo:
Mare Ainsaar
Arengukava kavandamise büroo sotsioloog-peaanalüütik
mare.ainsaar@tallinnlv.ee 

 

Viimati muudetud 04.04.2023