Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Klastriklubi ja klastriveeb

Klastriklubi ja klastriveeb

Klaster on ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes sarnast majandushuvi jagades viivad ellu klastri algatusi. Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus algatab ja juhib koostööd klastrikoosluste vahel, tõstab teadlikkust Eesti klastritest ja töötab selle nimel, et klastrikooslustest sünniks uusi tooteid ja teenuseid, mis oleksid edukad rahvusvahelisel turul.

KLASTRIKLUBI 

Aastast 2012 tegutseva KLASTRIKLUBI eesmärk on pakkuda 1x kuus Tallinnas/Eestis tegutsevatele klastritele omavahelise kokkusaamise võimalust, jagamaks kogemusi ja paremaid praktikaid, leidmaks partnereid koostööks ning algatamaks uusi projekte.
 

 05.03.2020 klastriklubi grupipilt Telias.jpgKohtumised: 

 

5. märts 2020 - 
Tallinna klastriklubi märtsikuise kohtumise fookuses oli ärianalüütika - andmete kogumine ja kasutajale arusaadavaks tegemine. Käisime külas Telial, kus ärianalüütika rakendusi tutvustas andmeanalüütik Rainer Mesi.
 

 

 

 

Klastriklubi Lõuna-Eestis 2020 jaanuar.jpg


16. jaanuar 2020 - Tallinna Ettevõtlusameti ja EAS-i eestvedamisel toimus klastrite väljasõit Lõuna-Eestisse. Kaarel Mikkin viis läbi disainmõtlemise koolituse, Mart Nilson tegi ringkäigu Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER ning Hille Lillemägi tutvustas Kagu-Eesti puiduklastrit. Külastasime ka puiduklastri ettevõtet Võru Empak. Puidu-ja mööblitööstuse sektori müügitulu kogu Võrumaa müügitulust on märkimisväärne: 29%!  

 

 

17. detsember 2019 - aasta viimasel klastriklubi kohtumisel Arhitektuurikeskuses võeti aasta kokku. 

17_12_2019 klastriklubi Arhitektuurikeskuses.jpg

Tänaseks on klastriklubi kohtumised toimunud juba pea kaheksa aastat. Hoolimata erinevatest alternatiivsetest tehnilistest vahenditest teineteisega suhtlemiseks ning kiire elutempoga kaasnevast napist ajaressursist on huvi omavahelisteks näost-näkku kohtumisteks alles jäänud. Võrgustik on olnud küll pidevas muutumises, ent stabiilne tuumik on hoidnud seltskonda elujõulisena. Suhtlusvõrgustikus osalemine on andnud võimaluse õppida tundma uusi valdkondi, inimesi (sh ka potentsiaalseid koostööpartnereid, kliente), laiendades kompetentsi ja olles tõukejõuks nii mõnelegi uuele ühisele algatusele või projektile. Koostöös peitub väärtus, mida klastrid on oma tegevusega edukalt ka tõestanud. Loodame, et jätkub vaid entusiastlikke eestvedajaid, kes innustavad uusi võimalusi märkama ja realiseerima. 
 

12. november 2019 - Klastriklubi külastas lennujuhtimiskeskust ja tutvusus Lennuliiklusteeninduse AS-i tegemistega. Klastriklübi külastas Lennujuhtimiskeskust nov 2019.jpg

Lennundusega seotud ettevõtted moodustasid käesoleva aasta kevadel klastri nimega Estonian Aviaton Cluster, kuhu kuulub 13 erinevat ettevõtet. Klaster ühendab lennunduse väärtusahelas tegutsevaid ettevõtteid alates lennujaamast ja lennufirmadest kuni erinevaid teenuseid pakkuvate ettevõteteni hoolduse, IT, logistika ja transpordi ning turismivaldkonnas. Ühistegevuse üheks strateegiliseks eesmärgiks on tagada lennundusäri jätkusuutlikus Eestis ning tõsta viie aastaga lennundussektori osakaal Eesti SKP-st tänaselt kolmelt protsendilt viiele aastaks 2023.

Üheks klastri liikmeks ning eestvedajaks on riigiettevõte Lennuliiklusteeninduse AS, mille peamiseks tegevusalaks on lennuliikluse juhtimine Eesti õhuruumis Tallinna lennuinfopiirkonnas. Lisaks lendude juhtimisele (tänane rekord on muide 872 lendu päevas ehk ca 36 lendu tunnis aastast 2018) tegeletakse aktiivselt mitmete uuenduslike arendusprojektidega nagu näiteks digitaalne kaugjuhitav lennujuhtimiskeskus ehk nn „irdtorn“, piiriülese lennujuhtimisteenuse osutamine koostöös Soomega ning drooniliiklust reguleeriv pilootprojekt U-Space, mis on abiks nt viimase miili pakiveo korraldamisel.


 

Klastriklubi Ikoonimuuseumis teema_storytelling lektor Argo Kubja.jpg

29. oktoober 2019 Lükkasime Klastriklubi sügishooaja käima üsna ikooniliselt – kohtusime Eesti tegutsevate klastritega Ikoonimuuseumis ja rääksime storytellingu teemal. Sarnaselt ajaloolisi lugusid jutustavatele ikoonidele on sama oluline osata tänapäevaseid lugusid jutustada oma ettevõtte, organisatsiooni või klastri kohta. Lugude vestmise kunsti aitas meile avada kontseptsiooniagentuuri The Concept strateeg ja kaasasutaja Argo Kubja.

 

Klastriklubi hooaja lõpupilt Särgavas.jpg20. juuni 2019 - Klastriklubi ekspordilugude sarja külalisesinejaks oli hooaja lõpuüritusel rahvusvahelise müügikogemusega ettevõtja, majandusõppejõud, ning Tšiili aukonsul Eestis hr Henton Rafael Figeroa Aste, kes täna edendab wellness-toodete eksporti maailma suurimas termopuidu ja saunamaterjalide väärindusega tegelevas ettevõttes Thermory. Kogemustele tuginedes tõi hr Aste rahvusvahelise müügi puhul välja olulisemate aspektidena eelkõige toote oskusliku hinnastamise, personaalse suhte loomise kliendiga ning kiire reageerimisaja 24/7. Lihtne on müüa odavalt, aga oskus kallilt. Kliendi tundmine on tähtis, sest igal turul või kaubanduspartneril on oma omapärad – kes eelistab täpsust, kes paindlikkust või mugavust.

28. mai 2019 - Klastriklubi väisas mai lõpus Tallinna Teadusparki Tehnopol, et tutvuda teaduspargi kui tehnoloogiapõhiste kogukondade ühe suurima koondajaga.

Klastriklubi mai 2019 Tehnopolis.jpg

Kolmepoolse koostöömudelina riigi, Tallinna linna ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt asutatud Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnakuna tänaseks juba üle 15 aasta aidanud kaasa alustavate ja arenevate tehnoloogiaettevõtete kasvule. Baltimaade suurima teaduspargi ning tehnoloogiaettevõtluse tõmbekeskusena pakub teaduspark ettevõtetele nii tegevuskeskkonda kui ka tipptasemel nõustamist oma äri arendamiseks ja eksportturgudele sisenemiseks. Teaduspargi äriteenused on suunatud peamiselt kolme võtmevaldkonna arengule ja kogukondade (sh klastrite) koondamisele: 

  •  IKT: tarkvaratooted ja elektroonika. Rakendusvaldkonnad: küberturvalisus, tark linn ja tervis; rõhk uudsel tehnoloogial – pilvetehnoloogia, asjade internet, suurandmetöötlus, blokiahel, virtuaalreaalsus jmt.
  • Tervisetehnoloogia: põhifookuses on digitaalsed lahendused tervises ja meditsiinis. Võrgustikus on ka biotehnoloogia ja ravimid, seadmed ja tarvikud.
  • Klastriklubi mai 2019 Tehnopol Roheruum.jpgRohetehnoloogia: põhifookus on keskkonna- ja energiasäästlikel lahendustel energeetikas, linnakeskkonnas, transpordis ja ehituses; neile lisandub keskkonnamonitooring.

Eelmainitud valdkondadest kõige suurema kogukonnaga on tervisetehnoloogia, kus ConnectedHealth klastri alla on täna koondunud 65 ühishuviga partnerit üle Eesti, kes panustavad aktiivselt uute, ekspordipotentsiaaliga toodete ja teenuste väljaarendamisele. IKT vallas on Tehnopol üks eestvedajatest Targa linna klastris, aidates linnadel tehnoloogia abil leida uusi arenguvõimalusi. Nutikaid lahendusi on ettevõtetel võimalik testida ka Tehnopoli kampuses. Nii on kasvav rohekogukond oma tooted üles seadnud kohapealsesse Roheruumi, et tutvustada oma lahendusi nii kohalikule turule kui väliskülalistele.

Koostöös peitub jõud!

26. märts 2019 - Märtsikuise klastriklubi kohtumisel arutleti ettevõtluse arenguvõimaluste loomise teemadel, seda eelkõige Euroopa Liidu uue rahastamisperioodi 2021+ valguses

Klastriklubis 2019 märts_EL 2021+ perioodi planeerimise juht Magnus UrbUue eelarveperioodi 2021-2027 tagamaid selgitas klastritele rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna EL 2021+ perioodi planeerimise juht Magnus Urb, kelle sõnul on välisvahendite osakaal küll langemas 16% võrra, ent võttes arvesse kehtival perioodil tehtud suuremaid investeeringuid taristuprojektidesse on tegelik vajadus ka tõenäoliselt pisut väiksem. Nutikam Euroopa kui üks laiemaid temaatilisi eesmärke ning ettevõtluse ja innovatsiooni alustalasid on jätkuvalt ka EL uue rahastamisperioodi üks olulisemaid fookusi. Oma seisukohta on seejuures väljendanud ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle hinnangul mõjutaks ELi raha oluline vähenemine negatiivselt Eesti arengueesmärke, näiteks teadus- ja arendustegevust, ettevõtete uuendusmeelsust ning pärsiks Eesti konkurentsivõimet välisturgudel. Täna on paralleelselt EL uue eelarveperioodi läbirääkimistega Riigikantselei poolt koostamisel strateegia Eesti 2035, mis peaks sõnastama riigi strateegilised suunad ja vajadused lähimaks 15 aastaks ning mida läbirääkimiste käigus ka arvesse võetakse. Rahandusministeeriumi poolt on plaanis ka individuaalsed kohtumised esindusorganisatsioonidega.

Klastriklubi seekordseks võõrustajaks oli Kaubandus-Tööstuskoda kui Eesti suurim ja mõjukaim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis. Lisaks ettevõtjate huvide esindamisele, pakutakse mitmeid praktilisi äriteenuseid (sh üle-euroopaliste riigihangete monitooring, päritolusertifikaatide väljastamine, ATA märkmik), korraldatakse koolitusi, kontaktreise ning võetakse vastu erinevate riikide äridelegatsioone. Pakutavaid teenuseid tutvustas Koja teenuste direktor Piret Potisepp.
 

7. veebruar 2019 - Klastriklubis arutleti välistööjõu kaasamise teemal. Laura Sildmäe klastriklubis 7.02.19 selgitamas kuidas Movemytalent Relocation Services aitab Eestis kohaneda.jpg

Kvalifitseeritud tööjõupuudus on kriitiline probleem kogu Euroopas, mõjutades oluliselt majanduse arengut. Eesti elanikkonna ning tööturu arenguid puudutavate prognooside kohaselt muutub spetsialistide tasemel töötajate vajadus lähiaastatel üha suuremaks, mida tänane kutse- ja kõrghariduse pakkumine ei kata. Seetõttu on ka välismaalastest spetsialistide hankimine kas innovatsiooni toetamiseks, ekspordivõimaluste loomiseks uutel turgudel või ettevõttesisese kompetentsi kasvatamiseks muutunud Eesti ettevõtetes üha tavapärasemaks praktikaks. Ent sageli võib välismaalastest spetsialistide palkamine pakkuda väljakutseid, eriti nende ettevõtete jaoks, kes seda varem ei ole teinud või kellel on selles valdkonnas vähem kogemusi.
Välistööjõu kohanemist soodustava teenusena avati 2018. a novembris 2018 Work in Estonia programmi osana avaliku ja erasektori partnerite koostöös Ülemiste City`s Rahvusvaheline maja, võimaldades Eestisse uussisserändajate ja samuti meile tagasipöördujate peredele vajalikke teenuseid ühest kohast. Rahvusvahelisest majast saab informatsiooni kõige kohta, mis puudutab Eestis töötamist ja elamist: alates tarvilikest dokumentidest ja lõpetades erinevate keelekursuste või huvitegevuste informatsiooniga. Näiteks on keskuses võimalik taotleda nii elamisluba, lühiajalist tööluba kui ka isikukoodi, registreerida elukohta ning saada infot lasteaedade ning koolivõimaluste kohta. Toimuvad ka keelekohvikud, karjääri- ja ettevõtlusnõustamised, kohanemisprogrammi koolitused (nt „Re-invent yourself in Estonia). Neist viimast veab pilootprojektina ettevõtte MoveMyTalent, kelle põhitegevus ongi välismaalasele Eestisse kolimine võimalikuks sujuvaks ja lihtsaks teha.

 

11. detsember 2018 – Aasta viimasel klastriklubi kohtumisel Anni Arro Stuudios oli fookuses klastrite bränding välisturgudel.Klastriklubi brändingust 11. detsembril 2018 Anni Arro Stuudios lektor Markko Karu.jpg

Disainer, ettevõtja ja koolitaja Markko Karu andis nõu ja jagas kogemusi brändingu teemal ehk kuidas teha oma organisatsioonist tugev ja väliskeskkonna jaoks oluline kaubamärk.

Bränd on lubadus. Lubadus tagada kindel tulemus, elamus või käitumisviis. Lubadus, mis jõuab inimeseni läbi kõige selle, mida ta sinu ettevõtte kohta näeb, kuuleb, katsub, maitseb või haistab.

Millest alustada? Kõige tähtsam on teha endale selgeks, mida maailmas muuta tahad, pühenduda sellele ja jutustada lugu. Alati lisa juurde inimlik mõõde ja räägi lihtsas keeles. Kliendid ei osta mitte seda, mida teed, vaid seda, miks seda teed. Esitle oma toodet väärikalt. Bränd nõuab aega ja investeeringut. See, mida inimesed sinust arvavad, on sinu enda kujundada. Kõik organisatsiooni liikmed peavad rääkima ühist keelt sõltumata kellegi konkreetsetest tööülesannetest.
 

8. november 2018 - Klastriklubi 8. november 2018_2.jpg Novembrikuise klastriklubi kohtumise fookus oli suunatud ettevõtete rahvusvahelistumisele ning eksporditemaatikale ehk kuidas klastrid saavad toetada eksporti. Ühtlasi oli tegemist kolmanda rahvusvahelise kohtumisega sarjast International Clusters Meetup. Sedapuhku võõrustati Läti IT klastri ning Rootsi teadusinstituutide konsortsiumi RISE ja Fiber Optic Valley klastri esindajaid, kes koos Eesti IKT klastriga viisid läbi IT ettevõtete uutele turgudele sisenemist edendavat projekti ICT Meta-Cluster, mille tulemusena on tänaseks loodud 14 toimivat müüki kolmes sihtpiirkonnas - Kanada Araabia Ühendemiraadid ja Lõuna-Aafrika (sh Keenia, Mauritius). Oma rahvusvahelistumise edulugu jagas Euroopa üks juhtivaid puitmajade eksportööre Eesti Puimajaklaster. 
 

 

Varasemad klastriklubi kohtumised


 

KLASTRIVEEB

Tallinna ettevõtluskeskuse loodud veebileht www.tallinn.ee/en/clustersinestonia sisaldab eesti ja inglise keeles infot Eestis tegutsevate klastrite, klastri partnerite ja klastreid soosivate ärikeskkondade kohta.

Veebilehe eesmärk on tõsta teadlikkust Eesti klastritest, anda ülevaatlikult infot nende kohta ja teha Eesti klastrid nähtavaks nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Leht koondab täna infot kokku 23 Eesti klastrist. Ühtlasi kutsutakse klastriveebiga liituma ka teisi juba tegutsevaid ja alustavaid kooslusi.

Klaster on ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes sarnast majandushuvi jagades viivad ellu klastri algatusi. Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus algatab ja juhib koostööd klastrikoosluste vahel, tõstab teadlikkust Eesti klastritest ja töötab selle nimel, et klastrikooslustest sünniks uusi tooteid ja teenuseid, mis oleksid edukad rahvusvahelisel turul.

 

Lisainfo:

Jaanus Vahesalu
Tallinna ettevõtluskeskuse juht
Tel 640 4425

Viimati muudetud 21.02.2024