Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Klastriklubi klastriveeb

Klastriklubi klastriveeb

Klaster on ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes sarnast majandushuvi jagades viivad ellu klastri algatusi. Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus algatab ja juhib koostööd klastrikoosluste vahel, tõstab teadlikkust Eesti klastritest ja töötab selle nimel, et klastrikooslustest sünniks uusi tooteid ja teenuseid, mis oleksid edukad rahvusvahelisel turul.

 

KLASTRIKLUBI 

11. juuni 2024 - Klastriklubi võrgustik, kuhu kuuluvad valdkondlike erialaliitude, klastrite ning ettevõtluse tugistruktuuride esindajad, on jäänud koos käima juba aastast 2012. Ikka selleks, et üksteist toetades ning ühiselt tegutsedes uusi arenguvõimalusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil leida.
Just rahvusvahelistumine oli seekordse 11. juunil 2024 toimunud kohtumise peateemaks. Kohtumisel ettevõtte Juustukuningad stuudios avas ettevõtte asutaja ja brändi looja Merit Miller perefirma arengulugu asutamisest kuni rahvusvahelise frantsiisiärini, seda äritegevusele omaselt läbi võlude ja valude.

Estonian Marine and Manufacturing Initiative -EMI juht ja asutaja Argo Sildvee jagas oma ettevõtte näitel praktilist ja põnevat kogemust eraalgatusliku, ekspordile suunatud ühisturundusklastri eduloost merendussektori ettevõtete arengu toetamisel miljardiärisse sisenemisel.
Koostöös peitub võti, seda nii sektorite üleselt kui avaliku ja erasektori partnerluses. Siinkohal mängivad ka kohalikud omavalitsused olulist rolli innovatsiooni edendamisel ning uute eksporditurgude leidmise lihtsustamisel, panustades uute nutikate lahenduste rakendamisele kui ka kohalike ettevõtete paremale tutvustamisele väliskülalistele. Dialoogi olulisust ettevõtjatega rõhutas vestlusringis ja oma sõnavõtus ka Tallinna uus abilinnapea ettevõtluse valdkonnas, Margot Roose.

 Aastast 2012 tegutseva KLASTRIKLUBI eesmärk on pakkuda 1x kuus Tallinnas/Eestis tegutsevatele klastritele omavahelise kokkusaamise võimalust, jagamaks kogemusi ja paremaid praktikaid, leidmaks partnereid koostööks ning algatamaks uusi projekte.

05.03.2020 klastriklubi grupipilt Telias.jpg

5. märts 2020 
Tallinna klastriklubi märtsikuise kohtumise fookuses oli ärianalüütika - andmete kogumine ja kasutajale arusaadavaks tegemine. Käisime külas Telial, kus ärianalüütika rakendusi tutvustas andmeanalüütik Rainer Mesi.

Klastriklubi Lõuna-Eestis 2020 jaanuar.jpg

16. jaanuar 2020
Tallinna Ettevõtlusameti ja EAS-i eestvedamisel toimus klastrite väljasõit Lõuna-Eestisse. Kaarel Mikkin viis läbi disainmõtlemise koolituse, Mart Nilson tegi ringkäigu Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER ning Hille Lillemägi tutvustas Kagu-Eesti puiduklastrit. Külastasime ka puiduklastri ettevõtet Võru Empak. Puidu-ja mööblitööstuse sektori müügitulu kogu Võrumaa müügitulust on märkimisväärne: 29%!  

Varasemd Klastriklubi kohtumised 2014-2019


 

KLASTRIVEEB

Tallinna ettevõtluskeskuse loodud veebileht www.tallinn.ee/en/clustersinestonia sisaldab eesti ja inglise keeles infot Eestis tegutsevate klastrite, klastri partnerite ja klastreid soosivate ärikeskkondade kohta.

Veebilehe eesmärk on tõsta teadlikkust Eesti klastritest, anda ülevaatlikult infot nende kohta ja teha Eesti klastrid nähtavaks nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Leht koondab täna infot kokku 23 Eesti klastrist. Ühtlasi kutsutakse klastriveebiga liituma ka teisi juba tegutsevaid ja alustavaid kooslusi.

Klaster on ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes sarnast majandushuvi jagades viivad ellu klastri algatusi. Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus algatab ja juhib koostööd klastrikoosluste vahel, tõstab teadlikkust Eesti klastritest ja töötab selle nimel, et klastrikooslustest sünniks uusi tooteid ja teenuseid, mis oleksid edukad rahvusvahelisel turul.

 

Lisainfo:

Jaanus Vahesalu
Tallinna ettevõtluskeskuse juht
Tel 640 4425

Viimati muudetud 14.06.2024