Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mittetulundustegevuse toetamine ettevõtluse valdkonnas

Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus võtab vastu mittetulundustegevuse toetuse taotlusi ettevõtluse valdkonnas, mille tegevused on suunatud ettevõtete konkurentsivõime ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmisele,  ettevõtete koostöö arendamisele haridus- ja teadusasutustega ning Tallinna rahvusvahelise tuntuse suurendamisele. 2023. aasta üks prioriteete on toetada ka uusi algatusi.

 

2023. aasta taotlusvoorude tähtajad on järgnevad:

1. taotlusvoor (I poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 20. jaanuar 2023

2. taotlusvoor (I poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 24. märts 2023

3. taotlusvoor (II poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 25. august 2023

Toetuse andmist reguleerib Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord. Toetuse andmisel lähtub amet 2022. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustest (sh üldised lisatingimused Lisas 1 ja ettevõtlusvaldkonna lisatingimused Lisas 5). Alates 1. jaanuarist 2023 kehtivad Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Taotlus (hiljem ka tegevus- ja kuluaruanne) esitatakse iseteeninduskeskkonna kaudu.

Rahastatud taotlustega saate tutvuda /est/mittetulundus.


Õigusaktid 

Tallinna Linnavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord"

Hindamiskomisjon

Kontakt:

Kätlin Veik
Tel. 640 4388
Katlin.Veik@tallinnlv.ee 

 

 

Viimati muudetud 09.01.2023