Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Reklaamimaks Tallinnas

Reklaamimaks Tallinnas

Reklaamimaks on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas" (edaspidi määrus), mis jõustus 01.01.2010.a

Määruse kohaselt on maksuobjekt reklaam, mida eksponeeritakse Tallinnas

 • avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumidest või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
 • eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;
 • linnaliinibussi, trammi, trollibussi või takso välisküljel või siseruumis avalikkusele suunatult, kui selle transpordivahendi kasutaja on äriühing, mille asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas, või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas;
 • mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

Maksumäärad

 • Alates 01.01.2017 on maksumäär 0,55 eurot kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta.
 • Reklaamile, mida eksponeeritakse vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel, kohaldatakse 01.04.2020 kuni 30.09.2021 pooleteisekordset diferentseeritud maksumäära, s.o 0,825 eurot, ja alates 01.10.2021 kahekordset diferentseeritud maksumäära, s.o 1,1 eurot reklaampinna ruutmeetri kohta kalendripäevas. Vahelduva reklaamiga välireklaamikandja on teabekandja (vitriin, tahvel, digi- või LED-ekraan vm), millel edastatakse kas liikuva kujutisega reklaami või vaheldumisi mitut reklaami.
 • Kui vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel eksponeeritakse kalendripäevas vaheldumisi maksustatavat ja mittemaksustatavat või maksusoodustusega reklaami, arvutatakse reklaamimaks määruse paragrahvis 5 lõikes 5 kehtestatud diferentseeritud maksumääraga.
 • Kui vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel eksponeeritakse kalendripäevas vaheldumisi maksusoodustusega ja mittemaksustatavat reklaami, arvutatakse reklaamimaks määruse paragrahvis 5 lõikes 5 kehtestatud diferentseeritud maksumääraga vähendades seda antud soodustuse võrra.
 • Reklaamile, milles teavitatakse valmisolekut anda tarbijale krediiti või laenu  ja/või vahendada selliseid lepinguid, millega teavitatakse valmisolekust anda  tarbijale krediiti või laenu, mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aasta kohta, kohaldatakse viiekordset diferentseeritud  maksumäära. Viiekordset diferentseeritud maksumäära rakendatakse ka siis, kui nimetatud reklaami eksponeeritakse vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel.

Maksukohustuslane

Reklaamimaksu maksukohustuslane on välireklaamikandja otsene valdaja või ühistranspordiloa või taksoveoloa omaja.

Maksustamisperiood

Maksustamisperioodid on kalendrinädal, kalendrikuu, kalendrikvartal või kalendriaasta.

Maksukohustuslane valib kalendriaasta esimese maksudeklaratsiooniga endale sobiva maksustamisperioodi. Maksustamisperioodi saab muuta järgmisel kalendriaastal.

Reklaamimaksu maksudeklaratsiooni esitamine

Reklaamimaksu deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodi esimesel tööpäeval teenindusbüroodes, elektroonilist andmeside kasutades või posti teel.

Tallinna reklaamimaksu deklaratsiooni täitmise näidisvideo (NB! näidis on koostatud 2014. aastal, osa kujundus- ja sisuelemente on aegunud).

Maksu tasumise tähtpäev

Maksu tasumise tähtpäev on maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäev, s.o. kalendrinädala, -kuu, -kvartali, -aasta esimene tööpäev.

Vastavalt kohalike maksude seaduse §-le 15 lg 1 ja kooskõlas maksukorralduse seaduse §-le 115 lg-le 1 on maksukohustuslane kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine seaduse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Tulenevalt MKS § 117 lg-st 1 on intressi määraks 0,06% päevas.

Maksuhaldurid

Tallinna reklaamimaksu maksuhaldureid on kaks – Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus ja Maksu- ja Tolliamet (MTA). Maksuhaldurite tööjaotus on sätestatud 13. juuni 2013 halduslepinguga nr 86. Reklaamimaksu deklaratsioon tuleb esitada ja reklaamimaks tasuda MTA-le.

MTA annab teavet reklaamimaksu deklareerimise kohta e-maksuameti/e-tolli kaudu

Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus nõustab reklaamimaksu alal:

 • telefonil 609 3300
 • e-posti  teel  [email protected]
 • Tallinnas aadressil Kaarli pst 1//Roosikrantsi 2 (nõustamisaeg tuleb eelnevalt kokku leppida)
 • veebilehel

 
Koolitusmaterjal:

Reklaamimaksust

Loe lisaks Maksu- ja Tolliameti kodulehelt: "Tallinna Reklaamimaks" 

Samal teemal Internetis

Reklaamimaksu määrus

Reklaamiseadus

Reklaamimaksu soodustus

 Lisatud failid

Volituste andmine Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse kohalike maksude büroo ametnikele (29.11.2022 käskkiri T-29-1/22/91 )  
Volituste andmine Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse kohalike maksude osakonna ametnikele (04.01.2021 käskkiri T-29-1/21/1 )
Volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti kohalike maksude osakonna ametnikele (10.01.2020 käskkiri nr T-6-1/20/4)

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024