Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna ettevõtlusstatistika

Äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri statistika maakonnalises lõikes, põhitegevusalalises lõikes, uute registreeritud ettevõtjate arv, kustutatud ettevõtjate arv, likvideerimiskannete arv, pankrotistunud ettevõtjate arv.

Äriregister statistika.jpg

Allikas: Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus


Ettevõtete arv, palgad, käive, eksport, tasumisele kuuluv käibemaks, töötajate arv ja deklareeritud tööjõumaks sama tegevusala ettevõtetes kohalike omavalitsuste kaupa, maakonniti kui ka Eestis tervikuna.
Allikas:  Maksu- ja Tolliamet 


 

Ettevõtted saavad juhtimisotsuste tegemisel toetuda Statistikaameti eSTAT-is, juhtimislaual ja väliskaubanduse rakenduses kuvatavale infole. Juhtimislaual näeb olulist riiklikku statistikat visualiseerituna ja rakendus on kättesaadav vaid paari klõpsuga. Statistikaamet teeb tihedat koostööd nii kohalike omavalitsuste kui ka erialaliitudega ja juhtimislaudade projektiga ollakse juba lõpusirgel. Kuna juhtimislaudadesse on koondatud konkreetse valdkonna olulisemad näitajad, siis väheneb nende andmete otsimisele või küsimisele kuluv aeg.

Juhtimislaua piirkondlik statistika - Tallinn

 


 


 

Allikas: StatistikaametTallinna Statistikaportaal sisaldab andmeid erinevatest Tallinna statistikakogumitest ja riiklikest andmebaasidest.

Tallinna statistika aastaraamat "Tallinn arvudes" sisaldab Tallinna viimaste aastate näitajaid, Eesti analoogseid näitajaid ning lisaks seoses valglinnastumisega mõne teema osas Harjumaa võrdlusandmeid.
16 erinevat teemadegruppi rahvastikust kuni keskkonnani.

Statistika illustreeritud väljaanne Fakte Tallinnast 2023 (pdf) Tallinna eluolu kajastavad põhinäitajad illustreeritud trükises: Tallinna rahvastik, tööturg, majandus, kultuur, tervishoid, sotsiaalsfäär, keskkond, transport ja kommunikatsioonid, linna eelarve ja linna investeeringud.

 

Viimati muudetud 09.11.2023